Installering av system for permanent reservoarmonitorering på Snorre- og Granefeltene

30.05.2014 I sommer og høst fortsetter arbeidet med å installere seismisk lyttekabel på Snorre. På Grane skal et eget system med seismisk lyttekabel installert. Arbeidet forventes ferdig vinteren 2015. 

I den tiden kabelen ligger på eksponert på sjøbunnen, før den er dekket til, vil den være svært sårbar for enhver ytre påvirkning. Det henstilles om å unngå tråleaktivitet i området i den aktuelle perioden. 

Permanent reservoarmonitorering innebærer at det legges en lyttekabel på havbunnen permanent for å gi oftere og bedre seismisk bilde av forandringer i reservoaret. Kabelen brukes for å skaffe mer kunnskap om reservoaret og dermed gi mulighet til å utvinne mer olje.

Installeringen av systemet innebærer at kabelen legges på sjøbunnen før den graves ned eller dekkes med stein slik at den er overtrålbar.

På Snorrefeltet vil kabelen legges med fartøyet Havila Phoenix, og nedgravingen vil bli operert fra Northern Wave. På Granefeltet vil fartøyet Olympic Zeus både legge og grave ned kabelen.

Feltene opereres av Statoil. Snorrefeltet er lokalisert i blokk 34/4 og 34/7 i Nordsjøen. Vanndybden i området er omtrent 300-350 meter. Grane-feltet er lokalisert i blokk 25/11. Vanndybden i området er omtrent 130 meter.

 

Det aktuelle området for Snorre ligger innenfor:

 

Lengde WGS84

Bredde WGS84

NW

2° 11.6' E

61° 35.6' N

NE

2° 19.0' E

61° 35.7' N

E

2° 19.1' E

61° 29.7' N

SE

2° 10.3' E

61° 23.3' N

SW

2° 1.9' E

61° 23.2' N

W

2° 3.3' E

61° 29.6' N

 

Det aktuelle området for Grane ligger innenfor:

 

Lengde WGS84

Bredde WGS84

NW

2° 29.6' E

59° 14.0' N

NE

2° 34.9' E

59° 12.6' N

SE

2° 28.2' E

59° 05.6' N

SW

2° 22.9' E

59° 06.9' N


Spørsmål kan stilles direkte til Statoil ved
Bjarne Jensen, tlf. +47 911 53 026

 

Oppdatert: 30.05.2014

Siste nyheter

Tildeling: To selskap får tilbud om areal for lagring av CO2
05.10.2022 I dag har to selskap fått tilbud om letetillatelse til lagring av CO2 i ett areal på norsk del av Nordsjøen.
Boreløyve for brønnbane 16/2-23 S
03.10.2022 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 16/2-23 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Havbunnsmineraler: Analysene av prøvene er tilgjengelige
30.09.2022 Nå kan du laste ned analyser fra Oljedirektoratets datainnsamling knyttet til sulfidavsetninger.
Ledige stillinger som reservoaringeniør/-geolog
23.09.2022 Vi søker etter erfarne reservoaringeniører/-geologer til oppfølging av utvinningstillatelser, samt gjennomføring av tekniske studier og faglige vurderinger i lete-, utbyggings- og driftsfasen.
Boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1
22.09.2022 Oljedirektoratet har gitt Vår Energi AS boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal august 2022
21.09.2022 Førebels produksjonstal i august 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 998 000 fat olje, NGL og kondensat.
Tørr brønn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6608/1-1 S
21.09.2022 PGNiG Upstream Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 1017, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6608/1-1 S.
Høring – forslag til endringer
19.09.2022 Oljedirektoratet (OD) legger frem forslag til endringer i ressursforskriften og i forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen til offentlig høring.
TFO 2022: Fortsatt stor interesse for leting i modne områder
13.09.2022 Myndighetene har mottatt søknader fra 26 selskap i Tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.
PUD/PAD-veilederen er oppdatert
13.09.2022 Myndighetene har oppdatert veilederen til utarbeidelse av Plan for utbygging og drift av en petroleumsforekomst (PUD) og Plan for anlegg og drift av innretninger for transport og for utnyttelse av petroleum (PAD).