Installering av system for permanent reservoarmonitorering på Snorre- og Granefeltene

30.05.2014 I sommer og høst fortsetter arbeidet med å installere seismisk lyttekabel på Snorre. På Grane skal et eget system med seismisk lyttekabel installert. Arbeidet forventes ferdig vinteren 2015. 

I den tiden kabelen ligger på eksponert på sjøbunnen, før den er dekket til, vil den være svært sårbar for enhver ytre påvirkning. Det henstilles om å unngå tråleaktivitet i området i den aktuelle perioden. 

Permanent reservoarmonitorering innebærer at det legges en lyttekabel på havbunnen permanent for å gi oftere og bedre seismisk bilde av forandringer i reservoaret. Kabelen brukes for å skaffe mer kunnskap om reservoaret og dermed gi mulighet til å utvinne mer olje.

Installeringen av systemet innebærer at kabelen legges på sjøbunnen før den graves ned eller dekkes med stein slik at den er overtrålbar.

På Snorrefeltet vil kabelen legges med fartøyet Havila Phoenix, og nedgravingen vil bli operert fra Northern Wave. På Granefeltet vil fartøyet Olympic Zeus både legge og grave ned kabelen.

Feltene opereres av Statoil. Snorrefeltet er lokalisert i blokk 34/4 og 34/7 i Nordsjøen. Vanndybden i området er omtrent 300-350 meter. Grane-feltet er lokalisert i blokk 25/11. Vanndybden i området er omtrent 130 meter.

 

Det aktuelle området for Snorre ligger innenfor:

 

Lengde WGS84

Bredde WGS84

NW

2° 11.6' E

61° 35.6' N

NE

2° 19.0' E

61° 35.7' N

E

2° 19.1' E

61° 29.7' N

SE

2° 10.3' E

61° 23.3' N

SW

2° 1.9' E

61° 23.2' N

W

2° 3.3' E

61° 29.6' N

 

Det aktuelle området for Grane ligger innenfor:

 

Lengde WGS84

Bredde WGS84

NW

2° 29.6' E

59° 14.0' N

NE

2° 34.9' E

59° 12.6' N

SE

2° 28.2' E

59° 05.6' N

SW

2° 22.9' E

59° 06.9' N


Spørsmål kan stilles direkte til Statoil ved
Bjarne Jensen, tlf. +47 911 53 026

 

Oppdatert: 30.05.2014