Oljedirektoratet

Installering av system for permanent reservoarmonitorering på Snorre- og Granefeltene

30.05.2014 I sommer og høst fortsetter arbeidet med å installere seismisk lyttekabel på Snorre. På Grane skal et eget system med seismisk lyttekabel installert. Arbeidet forventes ferdig vinteren 2015. 

I den tiden kabelen ligger på eksponert på sjøbunnen, før den er dekket til, vil den være svært sårbar for enhver ytre påvirkning. Det henstilles om å unngå tråleaktivitet i området i den aktuelle perioden. 

Permanent reservoarmonitorering innebærer at det legges en lyttekabel på havbunnen permanent for å gi oftere og bedre seismisk bilde av forandringer i reservoaret. Kabelen brukes for å skaffe mer kunnskap om reservoaret og dermed gi mulighet til å utvinne mer olje.

Installeringen av systemet innebærer at kabelen legges på sjøbunnen før den graves ned eller dekkes med stein slik at den er overtrålbar.

På Snorrefeltet vil kabelen legges med fartøyet Havila Phoenix, og nedgravingen vil bli operert fra Northern Wave. På Granefeltet vil fartøyet Olympic Zeus både legge og grave ned kabelen.

Feltene opereres av Statoil. Snorrefeltet er lokalisert i blokk 34/4 og 34/7 i Nordsjøen. Vanndybden i området er omtrent 300-350 meter. Grane-feltet er lokalisert i blokk 25/11. Vanndybden i området er omtrent 130 meter.

 

Det aktuelle området for Snorre ligger innenfor:

 

Lengde WGS84

Bredde WGS84

NW

2° 11.6' E

61° 35.6' N

NE

2° 19.0' E

61° 35.7' N

E

2° 19.1' E

61° 29.7' N

SE

2° 10.3' E

61° 23.3' N

SW

2° 1.9' E

61° 23.2' N

W

2° 3.3' E

61° 29.6' N

 

Det aktuelle området for Grane ligger innenfor:

 

Lengde WGS84

Bredde WGS84

NW

2° 29.6' E

59° 14.0' N

NE

2° 34.9' E

59° 12.6' N

SE

2° 28.2' E

59° 05.6' N

SW

2° 22.9' E

59° 06.9' N


Spørsmål kan stilles direkte til Statoil ved
Bjarne Jensen, tlf. +47 911 53 026

 

Oppdatert: 30.05.2014

Siste nyheter

Vitenskapelig artikkel om naturlige olje- og gasslekkasjer på norsk sokkel
07.06.2023 Dataene som presenteres i en ny vitenskapelig artikkel dokumenterer et av de største gassutsivingsområdene i Arktis.
Tørr brønn nær Trollfeltet i Nordsjøen
01.06.2023 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 923, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 31/2-23 S.
Boreløyve for brønnbane 30/11-15 i utvinningstillatelse 035
30.05.2023 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 30/11-15, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Spørsmål om leting? AI-Nina hjelper deg!
26.05.2023 Vil du lære mer om leting på norsk sokkel, men vet ikke hvor du skal begynne?
Produksjonstal april 2023
23.05.2023 Førebelse produksjonstal i april 2023 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 035 000 fat olje, NGL og kondensat.
OD-geolog gjenvalgt til viktig FN-verv
22.05.2023 Geolog Stig-Morten Knutsen ble i slutten av april gjenvalgt til styret for en ekspertgruppe for ressurser i FN (United Nations Economic Commision for Europe Europe/Expert Group on Resource Management – UNECE/EGRM).
Gass/kondensatfunn nær Kristinfeltet i Norskehavet
12.05.2023 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 255 B, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6406/5-2 S.
Utlysning av tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2023
10.05.2023 Olje- og energidepartementet har 10. mai 2023 lyst ut TFO 2023, som omfatter de forhåndsdefinerte områdene med blokker i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet.
Ledige stillinger som informasjonsarkitekt og IT-prosjektleder
09.05.2023 Kunne du tenke deg å jobbe hos oss? Vi har nå flere ledige stillinger innen ulike fagområder.
Ledig stilling som direktør for teknologi, analyser og sameksistens
04.05.2023 Vil du være med og lede en organisasjon som bidrar til store verdier for samfunnet?