Kjerneverdier

25.08.2014 På årets ONS viser myndighetsstanden et utvalg av kjerneprøver fra Oljedirektoratets kjernelager. Dette lageret inneholder prøver fra rundt 1600 lete- og produksjonsbrønner på norsk sokkel.

På standen er det blant annet utstilt en kjerneprøve fra den aller første brønnen som påviste olje på norsk sokkel i 1967.

Informasjonen om aktivitetene på sokkelen er nasjonens eiendom. Når den blir spredt og brukt effektivt, utnytter også selskapene ressursene bedre.

Kjerneprøvene er i daglig bruk, av petroleumsindustrien, konsulenter og forskere som ved hjelp av disse prøvene øker sin kunnskap om norsk sokkel.

De utvalgte kjerneprøvene representerer de store verdiene som petroleumsvirksomheten har skapt for samfunnet. Ufattelige 11.000 milliarder kroner siden starten for snart 50 år siden. Det norske oljefondet, eller Statens pensjonsfond utland, er nå på nesten 5.500 milliarder kroner.

Det er laget en liten trykksak som deles ut på standen, her er en lenke til den.


Last ned pdf:
 

Oppdatert: 25.08.2014