Konferanse

07.04.2014 8. april arrangerer OD konferanse om tiltak for forbedring av prosjektgjennomføringer på norsk sokkel for vel hundre ledere i oljebransjen.

Konferansen er en oppfølging av rapporten Vurdering av gjennomførte prosjekter på norsk sokkel, som ble lagt fram i fjor høst.

"Rapporten avdekket at det er et forbedringspotensial når det gjelder gjennomføring av store prosjekter. Konferansen fokuserer på hvordan man kan bli bedre – og hvordan selskapene kan dele erfaringer med hverandre," sier Arne Holhjem, direktør for teknologi og miljø i OD.

Han legger til at budsjettoverskridelser og forsinkelser ikke er et nytt problem i prosjekter på sokkelen, og at de fleste av funnene som presenteres i rapporten er kjent fra tidligere:

"Men det er viktig å lære av hverandres erfaringer," sier Holhjem, som gleder seg til konferansen:

"Jeg synes vi har fått til et godt program med interessante tema og gode foredragsholdere."

Oppdatert: 15.06.2015