Ny leder ved Harstad-kontoret

13.10.2014 Stig-Morten Knutsen (49) har tiltrådt som leder for ODs Harstad-kontor.

Han får blant annet ansvar for de årlige tildelingene i forhåndsdefinerte områdene (TFO). Han inngår i ledergruppen til letedirektør Sissel Eriksen.

Knutsen har bred erfaring fra ulike sider ved petroleumsvirksomheten. Han er utdannet geolog, i tillegg har han en bachelorgrad i psykologi.

Stig-Morten Knutsen har nesten 25 års fartstid fra Hydro, og fullførte både master- og doktorgrad mens han var ansatt der.

Etter noen år som konsulent, ble han ansatt som letesjef i Grønlands statsoljeselskap Nunaoil.

I løpet av de tre-fire årene han var der, ble det boret åtte letebrønner. Grønland har en svært stor sokkel hvor det til nå er boret 14 letebrønner. Det er ikke gjort kommersielle funn, men enorme områder er ennå ikke kartlagt.

Før han begynte i OD, hadde Knutsen lederstillinger ved forskningsinstitusjonene Roald Amundsen Petroleum Research og ARCEx i Tromsø.

Oppdatert: 13.10.2014