Nytt kurs for fiskerikyndige

17.10.2014 Oljedirektoratet og Fiskeridirektoratet arrangerer kurs for fiskerikyndige på seismikkfartøy 18. – 20. november. Kurset arrangeres i Bergen.

Petroleumsregelverket krever at en fiskerikyndig person skal være om bord i fartøy som foretar seismiske undersøkelser når det er nødvendig av hensyn til fiskeriaktiviteten i området.

Hensikten er å forebygge konflikt mellom fiskerier og seismisk datainnsamling.

Den fiskerikyndige spiller en svært viktig rolle som rådgiver overfor ledelsen på de seismiske fartøyene. Den fiskerikyndige skal bidra til å skape forståelse mellom næringene og bidra til god sameksistens på havet. Han/hun skal opptre objektivt overfor aktørene.

Den 1. juni 2009 ble det innført krav om at den fiskerikyndige skulle gjennomgå et kurs for å kunne utøve rollen. Det forutsettes at kursdeltakerne har inngående kunnskaper om fiskeriaktiviteten. Vedkommende må blant annet kunne dokumentere at han/hun har vært aktiv fisker og/eller fiskerikyndig i minst 12 måneder til sammen i løpet av de siste fem årene.

Formålet med kursene er å øke kompetansen om regelverk, konflikthåndtering, rapportering, varsling og organisering, i tillegg til at det gis en innføring i undersøkelsesaktiviteter. Deltakernes engelskkunnskaper blir også testet.

Per i dag er 123 personer godkjent som fiskerikyndige.

Kurset, som har 25 plasser, arrangeres i Bergen 18.-20. november. Egenandelen er 5000 kroner.

Oppdatert: 17.10.2014