Nytt samleatlas over mulige CO2-lagre

20.05.2014 Oljedirektoratet avslutter kartleggingen av potensielle CO2-lagre på norsk sokkel med å gi ut en samlet, revidert utgave av de tidligere utgitte atlasene.

Informasjonen fra de tre atlasene er oppdatert, og samleutgaven inneholder også en utvidet beskrivelse av metodikken bak kartleggingen.

På oppdrag fra Olje- og energidepartementet har OD siden 2011 utgitt separate atlaser for Norskehavet, Barentshavet og den norske delen av Nordsjøen.  De viser at det er mulig å lagre mer enn 80 milliarder tonn karbondioksid på sokkelen. Mengden tilsvarer dagens norske CO2-utslipp i 1000 år.

«Vi har hatt et stort tilfang av data,» sier Oljedirektoratets prosjektleder, Eva Halland.

«Vi har brakt med oss mer enn 40 års erfaringer fra petroleumsaktiviteten og kunnskap fra flere FoU-prosjekter inn i dette arbeidet.»

Oljedirektoratet har kartlagt formasjoner fylt med sjøvann – saline akviferer – og andre strukturer i undergrunnen på sokkelen, blant annet nedstengte olje- og gassfelt. Basert på kunnskap om reservoaregenskaper, forseglingsbergarter, migrasjonsruter, lagringskapasitet og overvåkingsmetoder, har OD vurdert hvorvidt disse strukturene egner seg til langvarig og sikker lagring av CO2.

Det er områder med høyt innhold av naturlig CO2 i gassen som er funnet på norsk sokkel, legger Halland til. I dag blir CO2 skilt ut fra gassen på feltene Sleipner Vest, Snøhvit og Gudrun og lagret i vannfylte geologiske formasjoner. Dette kan bli nødvendig å gjøre på flere framtidige feltutbygginger. Både vannfylte geologiske formasjoner og geologiske strukturer som kan egne seg til dette formålet er derfor kartlagt.

Olje- og energidepartementet har laget utkast til forskrift om transport og lagring av CO2. Utkastet er for tiden ute på høring, med svarfrist den 28. mai.

«Myndighetene har utarbeidet et regelverk, og vist hvor vi kan lagre CO2. Nå er det industrien som må på banen,» sier Eva Halland.

OD har fått stor respons på atlasene, som det ikke finnes tilsvarende til for andre havområder i verden. Samleatlaset og de tre tidligere utgivelsene kan lastes ned gratis fra direktoratets nettsted.

 

Oppdatert: 08.02.2022

Siste nyheter

Tildeling: To selskap får tilbud om areal for lagring av CO2
05.10.2022 I dag har to selskap fått tilbud om letetillatelse til lagring av CO2 i ett areal på norsk del av Nordsjøen.
Boreløyve for brønnbane 16/2-23 S
03.10.2022 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 16/2-23 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Havbunnsmineraler: Analysene av prøvene er tilgjengelige
30.09.2022 Nå kan du laste ned analyser fra Oljedirektoratets datainnsamling knyttet til sulfidavsetninger.
Ledige stillinger som reservoaringeniør/-geolog
23.09.2022 Vi søker etter erfarne reservoaringeniører/-geologer til oppfølging av utvinningstillatelser, samt gjennomføring av tekniske studier og faglige vurderinger i lete-, utbyggings- og driftsfasen.
Boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1
22.09.2022 Oljedirektoratet har gitt Vår Energi AS boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal august 2022
21.09.2022 Førebels produksjonstal i august 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 998 000 fat olje, NGL og kondensat.
Tørr brønn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6608/1-1 S
21.09.2022 PGNiG Upstream Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 1017, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6608/1-1 S.
Høring – forslag til endringer
19.09.2022 Oljedirektoratet (OD) legger frem forslag til endringer i ressursforskriften og i forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen til offentlig høring.
TFO 2022: Fortsatt stor interesse for leting i modne områder
13.09.2022 Myndighetene har mottatt søknader fra 26 selskap i Tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.
PUD/PAD-veilederen er oppdatert
13.09.2022 Myndighetene har oppdatert veilederen til utarbeidelse av Plan for utbygging og drift av en petroleumsforekomst (PUD) og Plan for anlegg og drift av innretninger for transport og for utnyttelse av petroleum (PAD).