Nytt samleatlas over mulige CO2-lagre

20.05.2014 Oljedirektoratet avslutter kartleggingen av potensielle CO2-lagre på norsk sokkel med å gi ut en samlet, revidert utgave av de tidligere utgitte atlasene.

Informasjonen fra de tre atlasene er oppdatert, og samleutgaven inneholder også en utvidet beskrivelse av metodikken bak kartleggingen.

På oppdrag fra Olje- og energidepartementet har OD siden 2011 utgitt separate atlaser for Norskehavet, Barentshavet og den norske delen av Nordsjøen.  De viser at det er mulig å lagre mer enn 80 milliarder tonn karbondioksid på sokkelen. Mengden tilsvarer dagens norske CO2-utslipp i 1000 år.

«Vi har hatt et stort tilfang av data,» sier Oljedirektoratets prosjektleder, Eva Halland.

«Vi har brakt med oss mer enn 40 års erfaringer fra petroleumsaktiviteten og kunnskap fra flere FoU-prosjekter inn i dette arbeidet.»

Oljedirektoratet har kartlagt formasjoner fylt med sjøvann – saline akviferer – og andre strukturer i undergrunnen på sokkelen, blant annet nedstengte olje- og gassfelt. Basert på kunnskap om reservoaregenskaper, forseglingsbergarter, migrasjonsruter, lagringskapasitet og overvåkingsmetoder, har OD vurdert hvorvidt disse strukturene egner seg til langvarig og sikker lagring av CO2.

Det er områder med høyt innhold av naturlig CO2 i gassen som er funnet på norsk sokkel, legger Halland til. I dag blir CO2 skilt ut fra gassen på feltene Sleipner Vest, Snøhvit og Gudrun og lagret i vannfylte geologiske formasjoner. Dette kan bli nødvendig å gjøre på flere framtidige feltutbygginger. Både vannfylte geologiske formasjoner og geologiske strukturer som kan egne seg til dette formålet er derfor kartlagt.

Olje- og energidepartementet har laget utkast til forskrift om transport og lagring av CO2. Utkastet er for tiden ute på høring, med svarfrist den 28. mai.

«Myndighetene har utarbeidet et regelverk, og vist hvor vi kan lagre CO2. Nå er det industrien som må på banen,» sier Eva Halland.

OD har fått stor respons på atlasene, som det ikke finnes tilsvarende til for andre havområder i verden. Samleatlaset og de tre tidligere utgivelsene kan lastes ned gratis fra direktoratets nettsted.

 

Oppdatert: 22.05.2014