Oppdaterte og nye beskrivelser av letemodeller

27.08.2014 Nye og oppdaterte beskrivelser av letemodeller for norsk sokkel, inkludert kartomriss og shape-filer, finnes nå på www.npd.no.

Letemodeller som finnes i det nylig åpnete arealet i den østlige delen av Barentshavet er inkludert.

 

 

Oppdatert: 27.08.2014