Presentasjoner fra konferanse om prosjektgjennomføring på norsk sokkel

03.06.2014 8. april arrangerte OD konferanse om tiltak for bedre prosjektgjennomføringer på sokkelen. Presentasjonene fra konferansen er nå tilgjengelige på nett.

Vel hundre ledere i oljebransjen deltok på konferansen, som var en oppfølging av rapporten Vurdering av gjennomførte prosjekter på norsk sokkel.

Les programmet >>

Les rapporten

Oppdatert: 12.06.2015