Rekordstor interesse for TFO 2014

11.09.2014 Ved utløpet av søknadsfristen for tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2014 på norsk kontinentalsokkel har myndighetene mottatt søknader fra 47 selskaper.

«Det er gledelig å se at så mange selskaper har tro på TFO områdene» sier Sissel Eriksen, letedirektør i Oljedirektoratet. Etter at det ble påvist flere olje og gass funn i Norskehavet det siste året, er troen på nye muligheter i området blitt større. TFO ordningen er med til å opprettholde aktivitetsnivået og realisere verdipotensialet på sokkelen.

Nå starter arbeidet med å evaluere søknadene og vi leter etter de beste søkerne, sier hun. Oljedirektoratet er på jakt etter selskaper med god kunnskap, nye geologiske konsepter og den beste strategien for utforskning av områdene.

Ved søknadsfrist 2. september var det mulig å søke på totale 109 205 km2. De forhåndsdefinerte områdene (TFO-arealene) er siden TFO 2013 utvidet med seks blokker i Norskehavet og tre blokker i Barentshavet.

I TFO 2013 mottok myndighetene søknader fra 50 selskap på et tilgjengelig areal på 103 029 km2. Av dette ble 18 136 km2 tildelt tidlig i 2014.

TFO 2014 ble annonsert 03. april 2014 TFO 2014 – utlysning>>

Tildeling vil sannsynligvis komme på nyåret 2015.

Les:

 

Oppdatert: 12.06.2015