Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Petroleumsproduksjon

15.01.2014 Det ble produsert 213,7 millioner salgbare standard kubikkmeter oljeekvivalenter (Sm³ o.e.) i 2013. Dette er 49,8 millioner Sm³ o.e. mindre enn i rekordåret 2004, og 4,9 prosent mindre enn i 2012. Nedgangen var som ventet etter det rekordhøye nivået på gassalget i 2012. Oljeproduksjonen fortsatte å synke.

Totalproduksjonen av petroleum i 2014 antas å bli 215 millioner Sm³ o.e, om lag en halv prosent høyere enn i 2013, for deretter å stige sakte. I femårsperioden 2009-2013 ble det produsert 1127 millioner Sm³ o.e. For femårsperioden fram til 2018 er produksjonen ventet å bli 1094 millioner Sm³ o.e.

 

Fig. 1 - Last ned pdf 

Figur 1. Faktisk og prognosert salg av petroleum 1971-2018.

 

Gass

I 2013 ble det solgt 108,7 milliarder Sm³ gass (107,2 milliarder Sm3 40 megajoule gass). Det er en reduksjon på nesten seks milliarder Sm3 fra 2012 (fem prosent). Nedgangen er noe mindre enn antatt, og salget ble 0,7 milliarder Sm3 (0,6 prosent) høyere enn prognosen.

Prognosen i figur 2 viser en stabilt produksjonsnivå, før gassproduksjonen igjen øker gradvis.

 

Fig.2 - Last ned pdf

Figur 2. Faktisk og prognosert gassalg til og med 2018.

 

Olje

Oljeproduksjonen i 2013 ble 84,9 millioner Sm³ (1,46 millioner fat per dag), mot 89,2 millioner Sm3 (1,53 millioner fat per dag) året før. 72 felt bidro til oljeproduksjonen i 2013, i tillegg til et funn som ble prøveprodusert.

Fjorårets oljeproduksjon ble 0,6 prosent lavere enn Oljedirektoratets anslag fra høsten 2012. Produksjonen fra 2012 til 2013 sank med litt under fem prosent, en nedgang som er noe mindre enn den har vært i de seneste årene.

Oljedirektoratet utarbeider prognoser med et 80-prosents konfidensintervall. Det vil si at det er 10 prosent sannsynlig at produksjonen blir lavere enn lavt anslag og 10 prosent sannsynlig at produksjon blir høyere enn høyt anslag.

For 2014 anslår Oljedirektoratet at fallet i oljeproduksjonen vil stanse, slik at vi venter en liten økning til 85,5 millioner Sm³ (1,47 millioner fat per dag). De neste årene er oljeproduksjonen forventet å bli relativt stabil. Usikkerheten i 2014 er anslått til å være +18/-18 prosent. Usikkerheten er særlig knyttet til reservoarenes leveringsevne, boring av nye utvinningsbrønner, oppstart av nye felt og regulariteten på feltene i drift.

 

Fig.3 - Last ned pdf 

Figur 3. Usikkerhet i framtidig oljeproduksjon.

 

For 2014 er det også prognosert produksjon av kondensat og NGL med henholdsvis 3,2 millioner Sm³ og 9,9 millioner tonn. Total væskeproduksjon er derfor anslått til 108 millioner Sm3 o.e. (1,85 millioner fat o.e. per dag).

Tabellen under viser prognosen for produksjon fordelt på de ulike produktene for de neste fem årene. 

 

Prognose for produksjon fordelt på de ulike produktene for de neste fem årene.
 

2014

2015

2016

2017

2018

Olje / Oil
(mill Sm3)

85,5

86,5

86,7

87,0

85,9

NGL / NGL
(mill Sm3 o.e.)

18,9

19,4

19,9

19,4

19,6

Kondensat /
Condensate
(mill Sm3)

3,2

2,8

2,6

2,9

3,5

Væske / Liquid
(mill Sm3 o.e.)

107,6

108,8

109,3

109,3

109,1

Væske / Liquid
(mill fat o.e. per dag)

1,85

1,87

1,88

1,88

1,88

Gass / Gas
(mrd Sm3)

107,0

106,3

107,7

113,3

115,8

 

I perioden 2014-2018 anslås oljeproduksjon å nå 432 millioner Sm³. Det er 59 millioner Sm³ mindre enn i forrige femårsperiode. Oljeproduksjonen ventes å komme fra felt i drift eller fra felt som er godkjent for utbygging. Dette inkluderer tiltak for økt utvinning på de samme feltene. Produksjon som er vedtatt, står for 91 prosent av volumet i femårsperioden.

 

Fig.4 - Last ned pdf

Figur 4. Oljeproduksjon 2009-2018 fordelt på modenhet.

 

 

Oppdatert: 15.01.2014