Utforsker ukjent område i Norskehavet

02.05.2014 Oljedirektoratet skal i sommer kartlegge undergrunnen på Mørerandhøgda og Gjallarryggen Sør i Norskehavet, vest på norsk kontinentalsokkel. Målet er å skaffe kunnskap om et uutforsket område.

De såkalte grunne boringene skal nå inntil 200 meter ned i havbunnen, til bergarter som ble dannet for om lag 55-65 millioner år siden i de geologiske tidsaldrene kritt og paloecen.

- Geologisk sett er dette en hvit flekk på kartet, sier prosjektleder Nils Rune Sandstå i Oljedirektoratet.

- Målet med boringen er å få svar på hvilke bergarter som befinner seg der, og alderen på disse.

Boremålet på Mørerandhøgda ligger nær området der kontinentalplatene skiller lag med den oseanske skorpen mot vest. Materiale herfra er derfor vitenskapelig interessant. Det vil i tillegg øke forståelsen av Mørebassenget som leteareal for framtidig petroleumsvirksomhet, opplyser Sandstå.

På Gjallarryggen Sør er målet å ta prøver fra geologisk lag som ligger over de som Oljedirektoratet undersøkte i fjor sommer ved hjelp av et fjernstyrt undervannsfartøy (ROV). Årets undersøkelser vil derfor gi et mer komplett bilde av geologien i området.

Boreoperasjonen i Norskehavet inngår i kartleggingen av havområdet mellom Norge og Grønland – et prosjekt som har pågått i mange år. Årets feltarbeid skal blant annet gi svar på om noen av bergartene er sedimentære eller vulkanske.

Mørerandhøgda ligger 49 mil vest for Mosjøen. Det drives ikke fiske i området, og boringen vil ifølge Oljedirektoratets prosjektleder ikke medføre utslipp av miljøskadelige kjemikalier.

Direktoratet har tidligere utført grunne boringer i Barentshavet, på havdyp mellom 300 og 400 meter. Boringene i Norskehavet blir teknisk utfordrende på grunn av det store havdypet. Det stiller omfattende krav til fartøyet som skal gjøre jobben, påpeker Jan Stenløkk, operativt ansvarlig for feltarbeidet.

Oppdraget har etter flere anbudsrunder gått til det britiske selskapet Fugro Seacore, som skal benytte det spesialutrustede forsyningsfartøyet Greatship Manisha. En av Oljedirektoratets geologer blir med om bord på skipet som seiler fra Kristiansund i begynnelsen av mai. Arbeidet er ventet å vare i tre-fire uker.

Oljedirektoratet har tidligere samlet inn seismikk i deler av området, og har fått bevilget 55 millioner kroner over statsbudsjettet til årets kartlegging.

 

Kart - Last ned pdf

Oppdatert: 08.12.2015