Se presentasjon av ressursrapporten på nett-tv

01.04.2014 Rapporten tar for seg ressurser i felt og funn. Oljeindustrien har vært gjennom en periode med betydelig vekst i aktiviteten både når det gjelder felt i drift og feltutbygginger.

Kostnadsvekst over tid har ført til lønnsomhetsutfordringer.

Rapporten belyser behovet for et langsiktig perspektiv på beslutninger.

Rapporten presenteres av oljedirektør Bente Nyland og direktør for prognoser og analyser, Jan Bygdevoll.

 

Tid: Torsdag 3. april klokka 10.00 – 11.00

Sted: Oljedirektoratet, Stavanger (møterom Valhall)

Oppdatert: 08.08.2017