23. konsesjonsrunde - utlysning

20.01.2015 Olje- og energidepartementet (OED) har i dag 20. januar 2015, utlyst 23. konsesjonsrunde. I denne runden lyses det ut 57 blokker/deler av blokker, fordelt på 3 i Norskehavet og 54 i Barentshavet.

Da fristen for nominasjon gikk ut 14. januar 2014 hadde 40 selskaper nominert til sammen 160 blokker eller deler av blokker til 23. konsesjonsrunde. 86 av disse var nominert av to eller flere selskaper.

Les mer:

Oppdatert: 12.06.2015