26 selskaper vil lete i nord

04.12.2015 Søknadsfristen for utvinningstillatelser for 23. konsesjonsrunde gikk ut 2. desember, og 26 selskaper søkte om å få tildelt leteområder innen utgangen av tidsfristen.

Denne konsesjonsrunden omfatter 57 utlyste blokker eller deler av blokker, hvorav 3 er i Norskehavet og 54 i Barentshavet. 34 av de utlyste blokkene ligger i det nyåpnede området i Barentshavet sørøst, og mange av søknadene gjelder disse arealene.

«Det er gledelig at så mange kompetente selskaper vil lete i nye arealer i en tid hvor vi opplever lav oljepris og kostnadskutt. Dette viser at selskapene ser muligheter og potensial for å finne olje og gass i disse nye områdene,» kommenterer Sissel Eriksen, letedirektør i OD.

Hun minner om at de utlyste blokkene er i umodne arealer, og at mer utforskning trengs for å avklare ressurspotensialet.

For 22. konsesjonsrunde søkte 36 selskap om utvinningstillatelser. TFO 2015 opplevde en stor interesse med 44 selskaper som leverte søknader, og dette kan tyde på at de mindre aktørene har prioritert TFO fremfor 23. konsesjonsrunde i år.  

26 selskap har søkt om utvinningstillatelse, enkeltvis eller i grupper:

 • A/S Norske Shell
 • BP Norge AS
 • Capricorn Norge AS
 • Centrica Resources (Norge) AS
 • Chevron Norge AS
 • ConocoPhillips Skandinavia AS
 • DEA Norge AS
 • Det norske oljeselskap ASA
 • DONG E&P Norge AS
 • E.ON E&P Norge AS
 • Edison Norge AS
 • Faroe Petroleum Norge AS
 • Idemitsu Petroleum Norge AS
 • INPEX Norge AS
 • KUFPEC Norway AS
 • Lukoil Overseas North Shelf AS
 • Lundin Norway AS
 • Moeco Oil & Gas Norge AS
 • OMV (Norge) AS
 • PGNiG Upstream International AS
 • Pure E&P Norway AS
 • RN Nordic Oil AS
 • Spike Exploration AS
 • Statoil Petroleum AS
 • Tullow Oil Norge AS  
 • Wintershall Norge AS

Listen viser et bredt aktørbilde med overvekt av store og mellomstore selskap, men også med noen små aktører. To av selskapene, INPEX og Kufpec, er nykommer i høst, Kufpec søkte også i årets TFO-runde.

«Det er spennende at nye selskap vil inn på norsk sokkel. Myndighetene har i mange år lagt til rette for at nye aktører kan etablere seg her, for vi er sikre på at det kan bidra til økt verdiskaping.»

Nå starter arbeidet med å gå gjennom søknadene. Oljedirektoratet ser etter selskapene med den beste kunnskapen, de beste søknadene og den beste strategien for å utforske områdene.

Selskaper som får utvinningstillatelse må ha teknisk ekspertise og god geologisk forståelse. Det blir også lagt vekt på finansiell styrke og erfaring.

Det er knyttet fiskeri- og miljøvilkår til de utlyste blokkene, dette er beskrevet i utlysningen. For å sikre en god evaluering av søknadene er de utlyste blokkene kartlagt av Oljedirektoratet. Olje- og energidepartementet tar sikte på å tildele nye utvinningstillatelser i 23. konsesjonsrunde før sommeren 2016.

Oppdatert: 04.12.2015

Siste nyheter

Boreløyve for brønn 6407/9-13 i utvinningsløyve 1060
22.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 6407/9-13, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Tørr brønn sørøst for Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen – 17/8-1
22.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 976, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 17/8-1.
Boreløyve for brønn 36/1-4 S i utvinningsløyve 885
21.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Wellesley Petroleum AS boreløyve for brønn 36/1-4 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal september 2021
20.10.2021 Førebels produksjonstal i september 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 022 000 fat olje, NGL og kondensat.
Boreløyve for brønn 24/12-7 i utvinningsløyve 1041
18.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønn 24/12-7, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Lite olje- og gassfunn nær funnet 7122/6-1 (Tornerose) i Barentshavet – 7122/6-3 S
13.10.2021 Vår Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 901, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7122/6-3 S.
Tørr brønn nær Solveigfeltet i Nordsjøen – 16/4-12
08.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 981, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 16/4-12.
Konsekvensutredning i forbindelse med åpningsprosessen for mineralvirksomhet
07.10.2021 Regjeringen har satt i gang en åpningsprosess for mineralvirksomhet på norsk sokkel. Olje- og energidepartementet som har forvaltningsansvaret for havbunnsmineraler, vil lede arbeidet med åpningsprosessen.
25 års erfaring med trygg og sikker CO2-lagring
30.09.2021 Karbonfangst og -lagring (CCS) er i vinden. Oljedirektør Ingrid Sølvberg deltok nylig i en paneldebatt på Norge-EU Energikonferansen for å fortelle om trygg og sikker lagring av CO2 på norsk sokkel.
Lite oljefunn nær Ekofiskfeltet i Nordsjøen – 2/5-15
28.09.2021 DNO Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 006 C, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 2/5-15.