Behandler endret plan for utbygging og drift av Gullfaks

01.07.2015 Oljedirektoratet (OD) har mottatt endret plan for utbygging og drift (PUD) for Gullfaksfeltet i Nordsjøen.

Planen tar for seg videre utvinning fra reservoarene i hovedfeltet og første fase i utviklingen av Shetland- og Listaformasjonene. Fram til 2013 var forståelsen at reservoarkvaliteten i Shetland/Lista ikke var god nok til at ressursene kunne utvinnes, men ny informasjon har vist at oljen likevel er produserbar.

Planen omfatter tiltak i eksisterende brønner for å produsere reservene i Shetland/Lista. Gullfaks hovedreservoar har et stort behov for nye brønner og brønntiltak. Siden kapasiteten for boring og brønnintervensjon er felles for hovedreservoaret og Shetland/Lista, er det viktig at det blir gjort gode prioriteringer av slisser og riggkapasitet for å skape størst mulig verdier for hele Gullfaks. I en senere fase er det aktuelt å bore flere nye brønner til Shetland/Lista. Det skal ikke bygges ny infrastruktur.

For OD er det viktig at utviklingen av Shetland/Lista sees i sammenheng med Gullfaks hovedreservoar, siden de vil bli produsert fra de samme innretningene. Med bakgrunn i dette, ba myndighetene i februar 2015 rettighetshaverne i Gullfaks om å levere en endret PUD for feltet.

«En utvikling av Shetland/Lista vil gi et positivt bidrag til oljeutvinningen på Gullfaks. OD har påpekt behov for en endret PUD som ivaretar en helhetlig utvinning av hydrokarbonene i Gullfaks-feltet. Vi er opptatt av langsiktig ressursforvaltning, og at prioritering av tiltak gjør at den samlede verdiskapingen blir størst mulig,» sier Ingrid Sølvberg, som er direktør for utbygging og drift.

De utvinnbare reservene i Shetland/Lista fase 1 er estimert til 2,9 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter.  Totalt skal det investeres 900 millioner kroner i denne fasen.

Rettighetshavere i utvinningstillatelsen er Statoil (operatør, 51 prosent), Petoro (30 prosent) og OMV (19 prosent).

Oppdatert: 01.07.2015

Siste nyheter

Tildeling: To selskap får tilbud om areal for lagring av CO2
05.10.2022 I dag har to selskap fått tilbud om letetillatelse til lagring av CO2 i ett areal på norsk del av Nordsjøen.
Boreløyve for brønnbane 16/2-23 S
03.10.2022 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 16/2-23 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Havbunnsmineraler: Analysene av prøvene er tilgjengelige
30.09.2022 Nå kan du laste ned analyser fra Oljedirektoratets datainnsamling knyttet til sulfidavsetninger.
Ledige stillinger som reservoaringeniør/-geolog
23.09.2022 Vi søker etter erfarne reservoaringeniører/-geologer til oppfølging av utvinningstillatelser, samt gjennomføring av tekniske studier og faglige vurderinger i lete-, utbyggings- og driftsfasen.
Boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1
22.09.2022 Oljedirektoratet har gitt Vår Energi AS boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal august 2022
21.09.2022 Førebels produksjonstal i august 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 998 000 fat olje, NGL og kondensat.
Tørr brønn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6608/1-1 S
21.09.2022 PGNiG Upstream Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 1017, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6608/1-1 S.
Høring – forslag til endringer
19.09.2022 Oljedirektoratet (OD) legger frem forslag til endringer i ressursforskriften og i forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen til offentlig høring.
TFO 2022: Fortsatt stor interesse for leting i modne områder
13.09.2022 Myndighetene har mottatt søknader fra 26 selskap i Tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.
PUD/PAD-veilederen er oppdatert
13.09.2022 Myndighetene har oppdatert veilederen til utarbeidelse av Plan for utbygging og drift av en petroleumsforekomst (PUD) og Plan for anlegg og drift av innretninger for transport og for utnyttelse av petroleum (PAD).