Behandler endret plan for utbygging og drift av Gullfaks

01.07.2015 Oljedirektoratet (OD) har mottatt endret plan for utbygging og drift (PUD) for Gullfaksfeltet i Nordsjøen.

Planen tar for seg videre utvinning fra reservoarene i hovedfeltet og første fase i utviklingen av Shetland- og Listaformasjonene. Fram til 2013 var forståelsen at reservoarkvaliteten i Shetland/Lista ikke var god nok til at ressursene kunne utvinnes, men ny informasjon har vist at oljen likevel er produserbar.

Planen omfatter tiltak i eksisterende brønner for å produsere reservene i Shetland/Lista. Gullfaks hovedreservoar har et stort behov for nye brønner og brønntiltak. Siden kapasiteten for boring og brønnintervensjon er felles for hovedreservoaret og Shetland/Lista, er det viktig at det blir gjort gode prioriteringer av slisser og riggkapasitet for å skape størst mulig verdier for hele Gullfaks. I en senere fase er det aktuelt å bore flere nye brønner til Shetland/Lista. Det skal ikke bygges ny infrastruktur.

For OD er det viktig at utviklingen av Shetland/Lista sees i sammenheng med Gullfaks hovedreservoar, siden de vil bli produsert fra de samme innretningene. Med bakgrunn i dette, ba myndighetene i februar 2015 rettighetshaverne i Gullfaks om å levere en endret PUD for feltet.

«En utvikling av Shetland/Lista vil gi et positivt bidrag til oljeutvinningen på Gullfaks. OD har påpekt behov for en endret PUD som ivaretar en helhetlig utvinning av hydrokarbonene i Gullfaks-feltet. Vi er opptatt av langsiktig ressursforvaltning, og at prioritering av tiltak gjør at den samlede verdiskapingen blir størst mulig,» sier Ingrid Sølvberg, som er direktør for utbygging og drift.

De utvinnbare reservene i Shetland/Lista fase 1 er estimert til 2,9 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter.  Totalt skal det investeres 900 millioner kroner i denne fasen.

Rettighetshavere i utvinningstillatelsen er Statoil (operatør, 51 prosent), Petoro (30 prosent) og OMV (19 prosent).

Oppdatert: 01.07.2015