Behandler utbyggingsplanen for Johan Sverdrup

13.02.2015 I dag, 13. februar, ble plan for utbygging og drift (PUD) for Johan Sverdrup overlevert olje- og energiminister Tord Lien.

ODs Nina Skram Gil tar imot PUD-dokumentene fra Tor-Arne Kongsgård i Statoil.

ODs Nina Skram Gil tar imot PUD-dokumentene fra Tor-Arne Kongsgård i Statoil.

 

Planen er også levert til Oljedirektoratet, som skal gå gjennom den før den sendes Stortinget til behandling.

Utbyggingen blir et av Norges største industriprosjekt noensinne. Oljefunnet er det femte største på norsk sokkel gjennom tidene, og skal bygges ut i flere faser. PUDen gjelder første byggetrinn, hvor de samlede investeringene er beregnet til 100 – 120 milliarder kroner.

Oljedirektoratet har vært sterkt engasjert i Johan Sverdrup fra første funnbrønn. Ifølge Kjetil Aasoldsen, underdirektør i OD med ansvar for utbygginger og felt i sørlige del av Nordsjøen, har direktoratet hatt tett oppfølging med avgrensingen av feltet og alle faser av prosjektutviklingen fram mot PUD.

«For OD er det viktig at rettighetshaverne velger en utbyggingsløsning som gir best mulig verdiskaping for samfunnet. Det viktigste for oss i arbeidet med Johan Sverdrup har dreiet seg om å forstå undergrunnen, og å se produksjon og økt utvinning i et langsiktig perspektiv».

Statoil er operatør på Johan Sverdrup, og de øvrige rettighetshaverne er Lundin, Petoro, Det Norske og Maersk. Feltet omfattes av tre utvinningstillatelser (PL 265, 501, 502). Den første brønnen som påviste olje, ble boret av Lundin i PL 501, tildelt i TFO 2008.

«I alle diskusjoner har vi jobbet tett med rettighetshaverne, og vi har også vært tydelige på hva vi forventer av dem. Et viktig poeng for oss har vært at de må ta lærdom av de tidligere store utbyggingene på norsk sokkel,» sier Aasoldsen, og legger til at OD deltar på møter i de ulike komiteene i prosjektet, og i møter med rettighetshaverne.

«Når vi ikke har vært fornøyde med arbeidet, har vi bedt om begrunnelser, utredninger og analyser,» forteller han.

OD er blant annet opptatt av å sikre fleksibilitet, framtidige forretningsmuligheter og økt utvinning. I første byggetrinn er det bygd inn fleksibilitet for framtidige tiltak for økt utvinning. For eksempel mener OD at injisering av polymer er en metode som kan tas i bruk på feltet.

«Denne metoden er lite brukt på norsk sokkel, men vi mener at den har et stort potensial på Johan Sverdrup. OD vil være opptatt av dette i vurderingen av PUD for første byggetrinn og i arbeidet med de videre fasene i utbyggingen av feltet,» sier Aasoldsen.

«Det er de store feltene som har økonomisk ryggrad til å drive utviklingen av teknologi som kan brukes på andre felt seinere. OD har derfor store forventninger til Johan Sverdrup med hensyn til å ta i bruk ny teknologi.»

Elektrifisering av Johan Sverdrup har vært gjenstand for debatt. Stortinget har besluttet at feltet skal bygges ut med kraft fra land, og at en områdeløsning for de andre feltene på Utsirahøgda Sør skal være på plass senest ved oppstart av byggetrinn to i 2022.  

Samtidig som PUDen for den første fasen av utbyggingen blir gjennomgått, er OD i gang med å følge opp arbeidet med de videre byggetrinnene.

Les også: Johan Sverdrup - blant de aller største >>

Oppdatert: 27.11.2015