Brøggerprisen 2015

12.01.2015 Fridtjof Riis (f. 1954) er tildelt Brøggerprisen for 2015. Riis får prisen for å ha bidratt på høyt faglig nivå til norsk geologi og geovitenskap generelt.

Fridtjof Riis

Fridtjof Riis


Fridtjof Riis er seniorgeolog i Oljedirektoratet. Han er utdannet ved Universitetet i Oslo og Stanford University.

Brøggerprisen (Norsk geologisk forenings hederspris) er oppkalt etter professor W. C. Brøgger, en av Norges fremste geologer og samfunnsvitere. Riis mottok prisen under Vinterkonferansen i Stavanger i dag, 12. januar.

«Å forberede seg på å motta en slik anerkjennelse er umulig,» sier en engasjert Fridtjof Riis.

«Dette hadde ikke vært mulig uten et godt samarbeid med andre. Det er gjennom samarbeid at man får til gode ting.

Riis er en sjelden geolog med like stor sans for matematikk og fysikk, planter og dyreliv som geologi. Han har drevet omfattende og prisbelønt populær fagformidling, og han har vært mentor for en rekke geologer, heter det i begrunnelsen for tildelingen.

Fridtjof Riis innsats omfavner blant annet arbeider på fastlandet og på norsk sokkel. Arbeidet hans innen regionale modeller for heving og erosjon er banebrytende. Han har bidratt til ny forståelse for hvordan Norge ble utsatt for storskala landheving i kenozoikum æra, og med det en bedre forståelse for sokkelgeologien og petroleumssystemene.

Han har også arbeidet med bassengmodellering, kenosoisk stratigrafi på sokkelen, havbunnsstabilitet i Storegga rasområde og deponering av CO2. I dag arbeider han blant annet med segmentering av petroleumsfelt med hensyn til trykk og strømningsegenskaper.

60-åringen har også funnet et krater. Hans teori om meteorittnedslag ved Ritland i Hjelmeland ble bekreftet i 2008 da sjokk-kvarts ble bekreftet som resultat av samarbeid med forskere fra Institutt for geofag ved Universitetet i Oslo.

Oppdatert: 25.10.2018

Siste nyheter

Tørr brønn nær Snorrefeltet i Nordsjøen – 33/6-5 S
27.10.2021 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 882, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 33/6-5 S.
Boreløyve for brønn 6407/9-13 i utvinningsløyve 1060
22.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 6407/9-13, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Tørr brønn sørøst for Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen – 17/8-1
22.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 976, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 17/8-1.
Boreløyve for brønn 36/1-4 S i utvinningsløyve 885
21.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Wellesley Petroleum AS boreløyve for brønn 36/1-4 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal september 2021
20.10.2021 Førebels produksjonstal i september 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 022 000 fat olje, NGL og kondensat.
Boreløyve for brønn 24/12-7 i utvinningsløyve 1041
18.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønn 24/12-7, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Lite olje- og gassfunn nær funnet 7122/6-1 (Tornerose) i Barentshavet – 7122/6-3 S
13.10.2021 Vår Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 901, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7122/6-3 S.
Tørr brønn nær Solveigfeltet i Nordsjøen – 16/4-12
08.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 981, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 16/4-12.
Konsekvensutredning i forbindelse med åpningsprosessen for mineralvirksomhet
07.10.2021 Regjeringen har satt i gang en åpningsprosess for mineralvirksomhet på norsk sokkel. Olje- og energidepartementet som har forvaltningsansvaret for havbunnsmineraler, vil lede arbeidet med åpningsprosessen.
25 års erfaring med trygg og sikker CO2-lagring
30.09.2021 Karbonfangst og -lagring (CCS) er i vinden. Oljedirektør Ingrid Sølvberg deltok nylig i en paneldebatt på Norge-EU Energikonferansen for å fortelle om trygg og sikker lagring av CO2 på norsk sokkel.