Brøggerprisen 2015

12.01.2015 Fridtjof Riis (f. 1954) er tildelt Brøggerprisen for 2015. Riis får prisen for å ha bidratt på høyt faglig nivå til norsk geologi og geovitenskap generelt.

Fridtjof Riis

Fridtjof Riis


Fridtjof Riis er seniorgeolog i Oljedirektoratet. Han er utdannet ved Universitetet i Oslo og Stanford University.

Brøggerprisen (Norsk geologisk forenings hederspris) er oppkalt etter professor W. C. Brøgger, en av Norges fremste geologer og samfunnsvitere. Riis mottok prisen under Vinterkonferansen i Stavanger i dag, 12. januar.

«Å forberede seg på å motta en slik anerkjennelse er umulig,» sier en engasjert Fridtjof Riis.

«Dette hadde ikke vært mulig uten et godt samarbeid med andre. Det er gjennom samarbeid at man får til gode ting.

Riis er en sjelden geolog med like stor sans for matematikk og fysikk, planter og dyreliv som geologi. Han har drevet omfattende og prisbelønt populær fagformidling, og han har vært mentor for en rekke geologer, heter det i begrunnelsen for tildelingen.

Fridtjof Riis innsats omfavner blant annet arbeider på fastlandet og på norsk sokkel. Arbeidet hans innen regionale modeller for heving og erosjon er banebrytende. Han har bidratt til ny forståelse for hvordan Norge ble utsatt for storskala landheving i kenozoikum æra, og med det en bedre forståelse for sokkelgeologien og petroleumssystemene.

Han har også arbeidet med bassengmodellering, kenosoisk stratigrafi på sokkelen, havbunnsstabilitet i Storegga rasområde og deponering av CO2. I dag arbeider han blant annet med segmentering av petroleumsfelt med hensyn til trykk og strømningsegenskaper.

60-åringen har også funnet et krater. Hans teori om meteorittnedslag ved Ritland i Hjelmeland ble bekreftet i 2008 da sjokk-kvarts ble bekreftet som resultat av samarbeid med forskere fra Institutt for geofag ved Universitetet i Oslo.

Oppdatert: 25.10.2018

Siste nyheter

Ledige stillinger som reservoaringeniør/-geolog
23.09.2022 Vi søker etter erfarne reservoaringeniører/-geologer til oppfølging av utvinningstillatelser, samt gjennomføring av tekniske studier og faglige vurderinger i lete-, utbyggings- og driftsfasen.
Boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1
22.09.2022 Oljedirektoratet har gitt Vår Energi AS boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Produksjonstal august 2022
21.09.2022 Førebels produksjonstal i august 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 998 000 fat olje, NGL og kondensat.
Tørr brønn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6608/1-1 S
21.09.2022 PGNiG Upstream Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 1017, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6608/1-1 S.
Høring – forslag til endringer
19.09.2022 Oljedirektoratet (OD) legger frem forslag til endringer i ressursforskriften og i forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen til offentlig høring.
TFO 2022: Fortsatt stor interesse for leting i modne områder
13.09.2022 Myndighetene har mottatt søknader fra 26 selskap i Tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.
PUD/PAD-veilederen er oppdatert
13.09.2022 Myndighetene har oppdatert veilederen til utarbeidelse av Plan for utbygging og drift av en petroleumsforekomst (PUD) og Plan for anlegg og drift av innretninger for transport og for utnyttelse av petroleum (PAD).
Tørr brønn nær Balderfeltet i Nordsjøen – 25/7-10
13.09.2022 ConocoPhillips Skandinavia AS, operatør for utvinningstillatelse 782 S, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 25/7-10.
Tørr brønn nær Oseberg Øst-feltet i Nordsjøen – 30/3-11 S
13.09.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 1104, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 30/3-11 S
Valgt inn i internasjonal havbunnsmyndighet
06.09.2022 Seniorgeolog og tidligere letedirektør i Oljedirektoratet, Sissel Eriksen, er valgt som medlem av Den juridiske og tekniske kommisjon (LTC) til Den internasjonale havbunnsmyndigheten (ISA).