CO2-lagring på tapetet i Stavanger

21.10.2015 I to dager skal representanter fra myndigheter, forskningsinstitusjoner og industri diskutere og lære mer om prosjekter som innebærer lagring av CO2 i undergrunnen.

Seminaret  er et felles initiativ mellom OD og FME SUCCESS, nasjonalt senter for CO2 lagring, og arrangeres hos OD.

Rundt 50 deltakere fra inn- og utland deltar på seminaret. Første del består av CO2-lagringsforum, hvor aktører fra selskaper, forskningsinstitusjoner, akademia og industri som har aktuelle aktiviteter innen lagring av CO2 på norsk sokkel jevnlig deltar.

Forskningssenteret FME SUCCESS (Subsurface CO2 storage – critical elements and superior strategy) er ansvarlig for den andre delen av arrangementet, som er senterets årlige høstseminar.

Studerer kjerner fra Snøhvit
I år har programmet fokus på Snøhvit-feltet i Barentshavet, og det inkluderer en workshop hvor man ser på faktiske kjerner fra Snøhvit-reservoaret. Senteret har partnere fra industri og akademia, og har som mål å gi et godt faglig grunnlag for CO2-injeksjon, -lagring og -overvåking samt bidra innen strategisk kunnskap, og læring og utvikling av ny kompetanse.

«Det er viktig og nyttig at fagmiljøene kommer sammen og deler kunnskap om aktiviteter relatert til CO2-lagring. CO2-lagringsforumet, som OD etablerte i 2009, er en faglig arena der tekniske utfordringer og spørsmål om metode og datamateriale diskuteres,» sier Wenche Tjelta Johansen, som er underdirektør innen leting i OD.

Hun sier videre at deltakerne i lagringsforumet har uttrykt at de har stor nytte av diskusjonene og informasjonen de får – og at OD fikk gode og konstruktive tilbakemeldinger i arbeidet med å lage et atlas over mulige lagre for CO2 på norsk sokkel (CO2-lagringsatlaset).

På seminaret skal geolog Jasminka Mujezinovic holde en presentasjon om kjerner og oljeprøver som er tilgjengelige hos OD. Geolog Andreas Bjørnestad skal presentere ODs digitale CO2-lagringsatlas. Deltakerne får også en omvisning i kjernelageret med geolog Robert Williams.

Seminaret arrangeres 21. og 22. oktober.

 

Oppdatert: 04.11.2015

Siste nyheter

Tørr brønn nær Snorrefeltet i Nordsjøen – 33/6-5 S
27.10.2021 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 882, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 33/6-5 S.
Boreløyve for brønn 6407/9-13 i utvinningsløyve 1060
22.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 6407/9-13, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Tørr brønn sørøst for Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen – 17/8-1
22.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 976, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 17/8-1.
Boreløyve for brønn 36/1-4 S i utvinningsløyve 885
21.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Wellesley Petroleum AS boreløyve for brønn 36/1-4 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal september 2021
20.10.2021 Førebels produksjonstal i september 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 022 000 fat olje, NGL og kondensat.
Boreløyve for brønn 24/12-7 i utvinningsløyve 1041
18.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønn 24/12-7, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Lite olje- og gassfunn nær funnet 7122/6-1 (Tornerose) i Barentshavet – 7122/6-3 S
13.10.2021 Vår Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 901, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7122/6-3 S.
Tørr brønn nær Solveigfeltet i Nordsjøen – 16/4-12
08.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 981, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 16/4-12.
Konsekvensutredning i forbindelse med åpningsprosessen for mineralvirksomhet
07.10.2021 Regjeringen har satt i gang en åpningsprosess for mineralvirksomhet på norsk sokkel. Olje- og energidepartementet som har forvaltningsansvaret for havbunnsmineraler, vil lede arbeidet med åpningsprosessen.
25 års erfaring med trygg og sikker CO2-lagring
30.09.2021 Karbonfangst og -lagring (CCS) er i vinden. Oljedirektør Ingrid Sølvberg deltok nylig i en paneldebatt på Norge-EU Energikonferansen for å fortelle om trygg og sikker lagring av CO2 på norsk sokkel.