CO2-lagring på tapetet i Stavanger

21.10.2015 I to dager skal representanter fra myndigheter, forskningsinstitusjoner og industri diskutere og lære mer om prosjekter som innebærer lagring av CO2 i undergrunnen.

Seminaret  er et felles initiativ mellom OD og FME SUCCESS, nasjonalt senter for CO2 lagring, og arrangeres hos OD.

Rundt 50 deltakere fra inn- og utland deltar på seminaret. Første del består av CO2-lagringsforum, hvor aktører fra selskaper, forskningsinstitusjoner, akademia og industri som har aktuelle aktiviteter innen lagring av CO2 på norsk sokkel jevnlig deltar.

Forskningssenteret FME SUCCESS (Subsurface CO2 storage – critical elements and superior strategy) er ansvarlig for den andre delen av arrangementet, som er senterets årlige høstseminar.

Studerer kjerner fra Snøhvit
I år har programmet fokus på Snøhvit-feltet i Barentshavet, og det inkluderer en workshop hvor man ser på faktiske kjerner fra Snøhvit-reservoaret. Senteret har partnere fra industri og akademia, og har som mål å gi et godt faglig grunnlag for CO2-injeksjon, -lagring og -overvåking samt bidra innen strategisk kunnskap, og læring og utvikling av ny kompetanse.

«Det er viktig og nyttig at fagmiljøene kommer sammen og deler kunnskap om aktiviteter relatert til CO2-lagring. CO2-lagringsforumet, som OD etablerte i 2009, er en faglig arena der tekniske utfordringer og spørsmål om metode og datamateriale diskuteres,» sier Wenche Tjelta Johansen, som er underdirektør innen leting i OD.

Hun sier videre at deltakerne i lagringsforumet har uttrykt at de har stor nytte av diskusjonene og informasjonen de får – og at OD fikk gode og konstruktive tilbakemeldinger i arbeidet med å lage et atlas over mulige lagre for CO2 på norsk sokkel (CO2-lagringsatlaset).

På seminaret skal geolog Jasminka Mujezinovic holde en presentasjon om kjerner og oljeprøver som er tilgjengelige hos OD. Geolog Andreas Bjørnestad skal presentere ODs digitale CO2-lagringsatlas. Deltakerne får også en omvisning i kjernelageret med geolog Robert Williams.

Seminaret arrangeres 21. og 22. oktober.

 

Oppdatert: 07.02.2022

Siste nyheter

Ledige stillinger som reservoaringeniør/-geolog
23.09.2022 Vi søker etter erfarne reservoaringeniører/-geologer til oppfølging av utvinningstillatelser, samt gjennomføring av tekniske studier og faglige vurderinger i lete-, utbyggings- og driftsfasen.
Boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1
22.09.2022 Oljedirektoratet har gitt Vår Energi AS boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Produksjonstal august 2022
21.09.2022 Førebels produksjonstal i august 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 998 000 fat olje, NGL og kondensat.
Tørr brønn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6608/1-1 S
21.09.2022 PGNiG Upstream Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 1017, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6608/1-1 S.
Høring – forslag til endringer
19.09.2022 Oljedirektoratet (OD) legger frem forslag til endringer i ressursforskriften og i forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen til offentlig høring.
TFO 2022: Fortsatt stor interesse for leting i modne områder
13.09.2022 Myndighetene har mottatt søknader fra 26 selskap i Tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.
PUD/PAD-veilederen er oppdatert
13.09.2022 Myndighetene har oppdatert veilederen til utarbeidelse av Plan for utbygging og drift av en petroleumsforekomst (PUD) og Plan for anlegg og drift av innretninger for transport og for utnyttelse av petroleum (PAD).
Tørr brønn nær Balderfeltet i Nordsjøen – 25/7-10
13.09.2022 ConocoPhillips Skandinavia AS, operatør for utvinningstillatelse 782 S, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 25/7-10.
Tørr brønn nær Oseberg Øst-feltet i Nordsjøen – 30/3-11 S
13.09.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 1104, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 30/3-11 S
Valgt inn i internasjonal havbunnsmyndighet
06.09.2022 Seniorgeolog og tidligere letedirektør i Oljedirektoratet, Sissel Eriksen, er valgt som medlem av Den juridiske og tekniske kommisjon (LTC) til Den internasjonale havbunnsmyndigheten (ISA).