CO2-lagring på tapetet i Stavanger

21.10.2015 I to dager skal representanter fra myndigheter, forskningsinstitusjoner og industri diskutere og lære mer om prosjekter som innebærer lagring av CO2 i undergrunnen.

Seminaret  er et felles initiativ mellom OD og FME SUCCESS, nasjonalt senter for CO2 lagring, og arrangeres hos OD.

Rundt 50 deltakere fra inn- og utland deltar på seminaret. Første del består av CO2-lagringsforum, hvor aktører fra selskaper, forskningsinstitusjoner, akademia og industri som har aktuelle aktiviteter innen lagring av CO2 på norsk sokkel jevnlig deltar.

Forskningssenteret FME SUCCESS (Subsurface CO2 storage – critical elements and superior strategy) er ansvarlig for den andre delen av arrangementet, som er senterets årlige høstseminar.

Studerer kjerner fra Snøhvit
I år har programmet fokus på Snøhvit-feltet i Barentshavet, og det inkluderer en workshop hvor man ser på faktiske kjerner fra Snøhvit-reservoaret. Senteret har partnere fra industri og akademia, og har som mål å gi et godt faglig grunnlag for CO2-injeksjon, -lagring og -overvåking samt bidra innen strategisk kunnskap, og læring og utvikling av ny kompetanse.

«Det er viktig og nyttig at fagmiljøene kommer sammen og deler kunnskap om aktiviteter relatert til CO2-lagring. CO2-lagringsforumet, som OD etablerte i 2009, er en faglig arena der tekniske utfordringer og spørsmål om metode og datamateriale diskuteres,» sier Wenche Tjelta Johansen, som er underdirektør innen leting i OD.

Hun sier videre at deltakerne i lagringsforumet har uttrykt at de har stor nytte av diskusjonene og informasjonen de får – og at OD fikk gode og konstruktive tilbakemeldinger i arbeidet med å lage et atlas over mulige lagre for CO2 på norsk sokkel (CO2-lagringsatlaset).

På seminaret skal geolog Jasminka Mujezinovic holde en presentasjon om kjerner og oljeprøver som er tilgjengelige hos OD. Geolog Andreas Bjørnestad skal presentere ODs digitale CO2-lagringsatlas. Deltakerne får også en omvisning i kjernelageret med geolog Robert Williams.

Seminaret arrangeres 21. og 22. oktober.

 

Oppdatert: 04.11.2015