Edvard Grieg startet produksjonen

30.11.2015 Ett nytt felt startet produksjonen i Nordsjøen lørdag 28. november. Edvard Grieg er operatørselskapet Lundins første store utbyggingsprosjekt på norsk sokkel.

Forventede utvinnbare ressurser fra Edvard Grieg er 29 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter (182 millioner fat o.e.), hovedsakelig olje.

Feltets oppstart skjer i tråd med Plan for utbygging og drift (PUD). Utbyggingskostnadene har økt noe, men økningen ligger innenfor usikkerhetsspennet på pluss/minus 20 prosent i investeringsanslaget i PUD.

PUD-estimatet var 22,8 milliarder kroner (2015-kroner), mens rapportert investeringsanslag endte på 24,8 milliarder 2015-kroner. Det utgjør en økning på ni prosent.

Det er Kværner Verdal og Kværner Stord som har bygget henholdsvis stålunderstellet og dekket på den bunnfaste produksjonsinnretningen.

Edvard Grieg-feltet i utvinningstillatelse 338 ligger på Utsirahøgda, om lag 35 kilometer sør for feltene Grane og Balder. Feltet er bygd ut med en bunnfast produksjonsinnretning. Oljen blir transportert i en rørledning (EGOP) til Grane oljerør og videre til Sture-terminalen nord for Bergen. Gassen blir transportert i en egen rørledning (UHGP), som er knyttet til rørledningsnettet på britisk side (SAGE).

Da planene for utbygging av Edvard Grieg og nabofeltet Ivar Aasen ble lagt, ble det besluttet at utbyggingsløsningene for disse feltene skulle samordnes. Det innebærer at olje og gass fra Ivar Aasen skal ferdigprosesseres på Edvard Grieg, og derfra sendes videre i de samme transportsystemene. Produksjonen på Ivar Aasen er planlagt å starte sent i 2016. Andre funn i området planlegges knyttet opp mot Edvard Grieg etter hvert som det blir ledig kapasitet.

Edvard Grieg skal dekke kraftbehovet til Ivar Aasen. Rettighetshaverne i utvinningstillatelse 338 samarbeider med andre rettighetshavere på Utsirahøgda om en felles løsning for kraftforsyning fra land.

 Edvard Grieg

Edvard Grieg er en bunnfast produksjonsinnretning med 20 brønnslisser, dekket har prosess- og eksportsystemer for olje og gass samt boligkvarter.
(Foto: Lundin)

 

Nordsjøen

Kart - Last ned pdf

Oppdatert: 30.11.2015