Streaming av søkerseminar for DEMO 2000

03.12.2015 DEMO 2000 lyser ut 100 millioner kroner til nye teknologier til nytte for norsk sokkel, med søknadsfrist 17. februar 2016.

I forbindelse med utlysningen arrangerer Norges forskningsråd i samarbeid med Oljedirektoratet søkerseminar i Stavanger 03. desember 2015.

Se streamingen av søkerseminaret for DEMO 2000 hos Oljedirektoratet i Stavanger 3. desember fra klokken 09.30 til cirka 14.30.

Oppdatert: 04.12.2015