Force – still going strong etter 20 år

20.11.2015 I 20 år har oljeselskaper og myndigheter møttes på ekskursjoner, lunsjmøter og seminarer for å diskutere hvordan oljeutvinningen kan økes og letingen bli mer effektiv.

Konklusjonen er at deling av kunnskap gagner alle.

Dette er i tråd med ambisjonen til samarbeidsforumet Force, som er å «spille en viktig rolle i framtidig verdiskaping på norsk sokkel». Målet er å legge til rette for samarbeid mellom selskaper, myndigheter og kompetansemiljøer.

«Det er imponerende at Force fortsatt holder på. Det skyldes nok at forumet fortsatt er relevant og aktuelt,» sier Dag Bering, geologen i OD som i sin tid fikk ideen til Force. I starten bestod Force av 13 selskaper, Oljedirektoratet og Norsk Forskningsråd. Den gang jobbet Force bare med spørsmål rundt økt utvinning.

Samarbeidsforumet er nå, som da, for selskaper som er kvalifiserte som rettighetshavere på norsk sokkel. Per i dag er i underkant av 50 selskaper med. Forces hovedfokusområder er forbedret leting (Improved exploration, IE) og forbedret olje- og gassutvinning (Improved oil and gas recovery, IOGR).

Hvert av områdene ledes av en teknisk komite med medlemmer fra åtte selskaper, mens mange av seminarene og møtene skjer i regi av ulike nettverksgrupper. En annen samarbeidsarena er prosjektgruppene (JIP) – her har selskapene identifisert felles problemstillinger med konkrete utfordringer og etablerer prosjekter på tvers av utvinningstillatelsene.

«Medlemsbedriftene betaler vel 40.000 kroner i året og det er i prinsippet et «null budsjett». Pengene brukes til administrasjon og fellesaktiviteter,» sier Eva Halland, som er geolog i OD og leder for Force-sekretariatet.

Oljedirektoratet deltar nemlig også i Force – både som medlem, sekretariat og regnskapsfører. Halvannet årsverk er satt av til sekretariatsoppgavene.

«De fleste aktivitetene foregår i våre lokaler i Stavanger. Men vi er opptatt av at det er selskapene som skal være i førersetet ellers, det er de som må ta ansvar for å løfte tema og problemstillinger,» sier Eva Halland,

Og det gjør de; ifølge Halland er hun ofte overrasket over hvor åpne de er, og hvor mye de deler, når de møtes på seminarer og lunsjmøter. Dette er nok en anerkjennelse av at jo mer man selv deler, desto mer deler andre også. Og engasjementet har vært økende de siste årene:

«Etter at vi la om arbeidet i 2012, har Force fått et løft. Komiteene arbeider godt, og som regel er det fullt hus og ventelister til aktivitetene nå. Noen av seminarene video-overføres også. Diskusjonene er frie, deltakerne er aktive og vi får tilbakemeldinger på at de har stort utbytte av å være med,» sier Halland, som innrømmer at hun av og til er imponert over hva som trekker folk:

«Temaene er ofte veldig spesifikke og kan være rimelig smale. For eksempel kjørte vi et todagers seminar om biostratigrafi med veldig god deltakelse. Ingen andre går i dybden på den måten, de store konferansene er vanligvis mye mer generelle.»

Aktivitetene i regi av ikke-kommersielle Force rammes heller ikke av at det er nedskjæringer og innsparinger i oljesektoren.

Men bidrar Force til at det letes bedre og produseres mer olje og gass på sokkelen? Ja, mener Halland. For gode diskusjoner og deling av kunnskap og erfaringer motiverer og gjør folk bevisste – noe som igjen påvirker den jobben de gjør.

 

Her er noen tilbakemeldinger fra medlemmene:

 

 

Elisabeth Femsteinevik, lisens- og porteføljeleder i Faroe Petroleum

Elisabeth Femsteinevik,
lisens- og porteføljeleder i Faroe Petroleum

Force samarbeidet har gitt Faroe Petroleum tilgang til mange spennende og fruktbare samarbeid med både akademia og andre oljeselskaper. I tillegg får vi tilgang til gode konferanser og seminar.

 


 

Roar M. Kjelstadli, senior reservoaringeniør i BP

Roar M. Kjelstadli,
senior reservoaringeniør i BP

Force er et velfungerende forum hvor selskaper kan dele erfaringer om lete og utvinning på norsk sokkel. Force ‘workshops’ er dessuten en god arena for å bygge nettverk innen spesielle fagområder.

 


 

Laila Pedersen, senior geofysiker i Suncor

Laila Pedersen,
senior geofysiker i Suncor

Force er et spennende samarbeidsforum hvor mange selskaper deler gode ideer og resultater. Et lavterskelforum for diskusjoner og presentasjoner. Syns seminarene og workshopene har hatt spennende og interessant temaer.

 


Kjell-Sigve Lervik, Statoil, geolog I Statoil

Kjell-Sigve Lervik,
geolog i Statoil

Force er en arena der selskaper og mennesker møtes i en positiv atmosfære for å generere ideer og samarbeid som alle deltakerne har nytte av. Vi diskuterer interessante tema på profesjonelle workshops. Statoil har vært med i Force lenge, og vi ser at samarbeid er et viktig for å få til verdiskaping på norsk sokkel.

 


 

Hans-Oddvar Augedal

Hans-Oddvar Augedal,
sjefgeolog i Lundin og leder for Force’ styringskomite

Til daglig konkurrerer selskapene om å få tildelt konsesjoner. I andre deler av verden fører dette til at kunnskap og erfaringer skjermes for å oppnå konkurranseposisjon. Det som er det unike med norsk sokkel, er at vi bl.a. gjennom Force har fått til en åpen deling av kompetanse og kunnskap mellom selskapene innen leting, produksjon og økt utvinning, til nytte for industrien selv og for utviklingen av sokkelen. Force arrangerer en rekke seminarer og arbeidsmøter med svært høy faglig kvalitet som er svært populære i industrien og sikrer god, uformell kontakt mellom fagmiljøene.

 


 

Mer informasjon på www.force.org

Oppdatert: 23.11.2015