Oljedirektoratet

Har delt petroleumsdata gjennom Diskos i 20 år

03.09.2015 I år er det 20 år siden den felles databasen Diskos ble opprettet. Basen har vært og er viktig for selskapene på sokkelen for tilgang til seismikk, brønn- og produksjonsdata.

«Diskos-databasen er en suksess fordi den gir selskapene og myndighetene svært god tilgang til kvalitetssikrede data fra norsk sokkel. Dette er også et konkurransefortrinn i det internasjonale markedet,» kommenterer Maria Juul, som er underdirektør for data- og dokumentforvaltning i OD.

Ideen bak Diskos var at oljeselskapene skulle samarbeide om lagring av geologiske rådata og konkurrere om tolkningen av dem. Databasen ble i sin tid opprettet og utformet av OD og oljeselskapene Statoil, Norsk Hydro og Saga Petroleum. Seinere er så godt som alle oljeselskapene representert på norsk sokkel blitt med, i tillegg til deler av leverandørindustrien. Norske universiteter har gratis tilgang til databasen for forskning og undervisning.

Moderne leting medfører innhenting og bearbeiding av enorme mengder data, mens logistikken rundt tradisjonell datalagring «før Diskos» var både lite effektiv og dyr. I de 20 årene som Diskos har vært i drift har systemet vist at det kan håndtere store mengder data svært effektivt. Dette omfatter mesteparten av digitale seismiske data og brønndata fra norsk sokkel.

OD og oljeselskapene stiller strenge krav til datakvalitet som skal oppfylles for alt som lagres i databasen, slik at brukerne har tillit til Diskos. En av grunnpilarene til systemet er bruk av kvalitetssikrede nøkkeldata fra ODs faktasider med oversikter over blant annet utvinningstillatelser, selskaper, brønner og seismiske undersøkelser.

Innrapportering og dataforvaltning er basert på internasjonale standarder for dataoverføring og lagring.

Sluttbrukerne kan laste ned data direkte til arbeidsstasjonene via høyhastighetslinjer til en lav kostnad. Systemet er i tillegg tilrettelagt for salg og bytte av data. For OD er Diskos et enestående verktøy for effektiv offentliggjøring av data.

ODs justerte rapporteringsrutiner (2012) krever systemer som skal kunne håndtere mye større datavolumer en tidligere, noe som dagens kontrakt har fokus på. Diskos driftes i dag av selskapene CGG og Kadme.

Oppdatert: 03.09.2015

Siste nyheter

Boreløyve for brønnbane 30/11-15 i utvinningstillatelse 035
30.05.2023 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 30/11-15, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Spørsmål om leting? AI-Nina hjelper deg!
26.05.2023 Vil du lære mer om leting på norsk sokkel, men vet ikke hvor du skal begynne?
Produksjonstal april 2023
23.05.2023 Førebelse produksjonstal i april 2023 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 035 000 fat olje, NGL og kondensat.
OD-geolog gjenvalgt til viktig FN-verv
22.05.2023 Geolog Stig-Morten Knutsen ble i slutten av april gjenvalgt til styret for en ekspertgruppe for ressurser i FN (United Nations Economic Commision for Europe Europe/Expert Group on Resource Management – UNECE/EGRM).
Gass/kondensatfunn nær Kristinfeltet i Norskehavet
12.05.2023 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 255 B, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6406/5-2 S.
Utlysning av tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2023
10.05.2023 Olje- og energidepartementet har 10. mai 2023 lyst ut TFO 2023, som omfatter de forhåndsdefinerte områdene med blokker i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet.
Ledige stillinger som informasjonsarkitekt og IT-prosjektleder
09.05.2023 Kunne du tenke deg å jobbe hos oss? Vi har nå flere ledige stillinger innen ulike fagområder.
Ledig stilling som direktør for teknologi, analyser og sameksistens
04.05.2023 Vil du være med og lede en organisasjon som bidrar til store verdier for samfunnet?
Ny måleforskrift
03.05.2023 Oljedirektoratet (OD) har, med verknad frå 1. mai 2023, fastsett ei ny forskrift om fiskal måling i petroleumsverksemda (måleforskrifta).
Revidert veileder til årlig statusrapport for felt i produksjon
28.04.2023 Revidert veileder til årlig statusrapport for felt i produksjon, og mal til tabeller er publisert.