Har delt petroleumsdata gjennom Diskos i 20 år

03.09.2015 I år er det 20 år siden den felles databasen Diskos ble opprettet. Basen har vært og er viktig for selskapene på sokkelen for tilgang til seismikk, brønn- og produksjonsdata.

«Diskos-databasen er en suksess fordi den gir selskapene og myndighetene svært god tilgang til kvalitetssikrede data fra norsk sokkel. Dette er også et konkurransefortrinn i det internasjonale markedet,» kommenterer Maria Juul, som er underdirektør for data- og dokumentforvaltning i OD.

Ideen bak Diskos var at oljeselskapene skulle samarbeide om lagring av geologiske rådata og konkurrere om tolkningen av dem. Databasen ble i sin tid opprettet og utformet av OD og oljeselskapene Statoil, Norsk Hydro og Saga Petroleum. Seinere er så godt som alle oljeselskapene representert på norsk sokkel blitt med, i tillegg til deler av leverandørindustrien. Norske universiteter har gratis tilgang til databasen for forskning og undervisning.

Moderne leting medfører innhenting og bearbeiding av enorme mengder data, mens logistikken rundt tradisjonell datalagring «før Diskos» var både lite effektiv og dyr. I de 20 årene som Diskos har vært i drift har systemet vist at det kan håndtere store mengder data svært effektivt. Dette omfatter mesteparten av digitale seismiske data og brønndata fra norsk sokkel.

OD og oljeselskapene stiller strenge krav til datakvalitet som skal oppfylles for alt som lagres i databasen, slik at brukerne har tillit til Diskos. En av grunnpilarene til systemet er bruk av kvalitetssikrede nøkkeldata fra ODs faktasider med oversikter over blant annet utvinningstillatelser, selskaper, brønner og seismiske undersøkelser.

Innrapportering og dataforvaltning er basert på internasjonale standarder for dataoverføring og lagring.

Sluttbrukerne kan laste ned data direkte til arbeidsstasjonene via høyhastighetslinjer til en lav kostnad. Systemet er i tillegg tilrettelagt for salg og bytte av data. For OD er Diskos et enestående verktøy for effektiv offentliggjøring av data.

ODs justerte rapporteringsrutiner (2012) krever systemer som skal kunne håndtere mye større datavolumer en tidligere, noe som dagens kontrakt har fokus på. Diskos driftes i dag av selskapene CGG og Kadme.

Oppdatert: 03.09.2015

Siste nyheter

Tildeling: To selskap får tilbud om areal for lagring av CO2
05.10.2022 I dag har to selskap fått tilbud om letetillatelse til lagring av CO2 i ett areal på norsk del av Nordsjøen.
Boreløyve for brønnbane 16/2-23 S
03.10.2022 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 16/2-23 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Havbunnsmineraler: Analysene av prøvene er tilgjengelige
30.09.2022 Nå kan du laste ned analyser fra Oljedirektoratets datainnsamling knyttet til sulfidavsetninger.
Ledige stillinger som reservoaringeniør/-geolog
23.09.2022 Vi søker etter erfarne reservoaringeniører/-geologer til oppfølging av utvinningstillatelser, samt gjennomføring av tekniske studier og faglige vurderinger i lete-, utbyggings- og driftsfasen.
Boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1
22.09.2022 Oljedirektoratet har gitt Vår Energi AS boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal august 2022
21.09.2022 Førebels produksjonstal i august 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 998 000 fat olje, NGL og kondensat.
Tørr brønn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6608/1-1 S
21.09.2022 PGNiG Upstream Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 1017, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6608/1-1 S.
Høring – forslag til endringer
19.09.2022 Oljedirektoratet (OD) legger frem forslag til endringer i ressursforskriften og i forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen til offentlig høring.
TFO 2022: Fortsatt stor interesse for leting i modne områder
13.09.2022 Myndighetene har mottatt søknader fra 26 selskap i Tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.
PUD/PAD-veilederen er oppdatert
13.09.2022 Myndighetene har oppdatert veilederen til utarbeidelse av Plan for utbygging og drift av en petroleumsforekomst (PUD) og Plan for anlegg og drift av innretninger for transport og for utnyttelse av petroleum (PAD).