Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Har delt petroleumsdata gjennom Diskos i 20 år

03.09.2015 I år er det 20 år siden den felles databasen Diskos ble opprettet. Basen har vært og er viktig for selskapene på sokkelen for tilgang til seismikk, brønn- og produksjonsdata.

«Diskos-databasen er en suksess fordi den gir selskapene og myndighetene svært god tilgang til kvalitetssikrede data fra norsk sokkel. Dette er også et konkurransefortrinn i det internasjonale markedet,» kommenterer Maria Juul, som er underdirektør for data- og dokumentforvaltning i OD.

Ideen bak Diskos var at oljeselskapene skulle samarbeide om lagring av geologiske rådata og konkurrere om tolkningen av dem. Databasen ble i sin tid opprettet og utformet av OD og oljeselskapene Statoil, Norsk Hydro og Saga Petroleum. Seinere er så godt som alle oljeselskapene representert på norsk sokkel blitt med, i tillegg til deler av leverandørindustrien. Norske universiteter har gratis tilgang til databasen for forskning og undervisning.

Moderne leting medfører innhenting og bearbeiding av enorme mengder data, mens logistikken rundt tradisjonell datalagring «før Diskos» var både lite effektiv og dyr. I de 20 årene som Diskos har vært i drift har systemet vist at det kan håndtere store mengder data svært effektivt. Dette omfatter mesteparten av digitale seismiske data og brønndata fra norsk sokkel.

OD og oljeselskapene stiller strenge krav til datakvalitet som skal oppfylles for alt som lagres i databasen, slik at brukerne har tillit til Diskos. En av grunnpilarene til systemet er bruk av kvalitetssikrede nøkkeldata fra ODs faktasider med oversikter over blant annet utvinningstillatelser, selskaper, brønner og seismiske undersøkelser.

Innrapportering og dataforvaltning er basert på internasjonale standarder for dataoverføring og lagring.

Sluttbrukerne kan laste ned data direkte til arbeidsstasjonene via høyhastighetslinjer til en lav kostnad. Systemet er i tillegg tilrettelagt for salg og bytte av data. For OD er Diskos et enestående verktøy for effektiv offentliggjøring av data.

ODs justerte rapporteringsrutiner (2012) krever systemer som skal kunne håndtere mye større datavolumer en tidligere, noe som dagens kontrakt har fokus på. Diskos driftes i dag av selskapene CGG og Kadme.

Oppdatert: 03.09.2015