Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Lanserer interaktive kart over mulige CO2-lagre

12.02.2015 Oljedirektoratet har laget to interaktive versjoner av atlaset over mulige CO2-lagringsplasser i havområdene utenfor norskekysten.

Den ene er integrert med ODs ordinære faktakart, og gir dermed tilgang til mye mer informasjon enn de trykte utgavene.

Brukerne kan nå sammenstille lagringsdata med all tilgjengelig informasjon fra aktive og avsluttede brønner på norsk sokkel, og hente ut data til bruk i egne kartverktøy.

Det interaktive kartet er sortert på havområde, og delt opp i temaene lagringsmuligheter, dybde og tykkelse. Det omfatter alle akviferer – geologiske formasjoner fylt med sjøvann – samt nedstengte olje- og gassfelt og produserende felt som er ventet å stenge innen 2030 og 2050. Her er det mulig å zoome inn på de enkelte formasjonene, og lage visuelle framstillinger av deres utbredelse, dybde og tykkelse.

«Brukerne kan raskt og sikkert gå inn og se på Oljedirektoratets vurderinger med hensyn til egenskaper og kapasitet i de potensielle lagringsplassene, og jobbe videre med disse,» sier oljedirektoratets prosjektleder Eva Halland.

I tillegg til versjonen som er integrert med faktakartet har OD utarbeidet en overordnet utgave kalt CO2 StoryMap. Her er lagringsmulighetene framstilt i en sammenhengende fortelling, med henblikk på et bredere publikum enn det geofaglige. Det er også lagt inn noen nye figurer som ikke finnes i de trykte atlasene. Blant annet en som viser samtlige lagringsmuligheter på hele sokkelen, sortert etter lagringskapasitet.

Siden 2011 har Oljedirektoratet gitt ut tre separate atlaser for den sørlige delen av Nordsjøen samt Norskehavet og Barentshavet, pluss et samleatlas for alle havområdene. Samleutgaven inneholder også en utvidet beskrivelse av metodikken bak kartleggings- og evalueringsarbeidet.

Målgruppene for atlasene er myndigheter og selskaper som trenger informasjon om hvor CO2 kan lagres på en sikker og effektiv måte. I tillegg er de etterspurt av forsknings- og undervisningsmiljøer, spesielt innen geo- og petroleumsfag, opplyser Halland.

«Vi har helt fra starten hatt et ønske om å lage en interaktiv versjon av lagringsatlaset,» legger hun til.

«Informasjonen blir lettere tilgjengelig for alle. Vår holdning er at jo flere som har tilgang på data, jo bedre resultater.»

Atlasene er tilgjengelige på denne temasiden.

Oppdatert: 12.02.2015