Mer olje fra Gullfaks

23.09.2015 En av de store melkekyrne på norsk Sokkel, Gullfaksfeltet, som har vært i produksjon i snart 30 år, står foran ytterligere investeringer for å øke produksjonen og forlenge feltets levetid.

Oljedirektoratet har nå oversendt vurdering av endret Plan for Utbygging og Drift(PUD) for Gullfaks, inkludert Shetland/Lista fase1 til Olje- og energidepartementet.

Det dreier seg om produksjon fra Shetlandgruppen og Listaformasjonen, som ligger over selve hovedreservoaret. Det har allerede pågått prøveutvinning i noen år. Det er ventet at det i denne fasen kan utvinnes ca 20 millioner fat fra Shetland/Lista. Årsaken til behovet for en endret plan er at produksjon fra Shetland/Lista ikke var med i den opprinnelige utbyggingsplanen som ble godkjent av Stortinget i 1981.

Ifølge den nye planen skal det investeres 1,8 milliarder kroner i å gjenbruke eksisterende brønner på Gullfaksfeltet for produksjon fra Shetland/Lista.

Shetland/Lista ble opprinnelig ikke vurdert som et reservoar, men det har i ettertid vist seg at det er olje her som kan produseres. Disse sonene, som ligger over selve hovedreservoaret på Gullfaks, har et naturlig høyt trykk som gjør det utfordrende å bore brønner på Gullfaks. Produksjon fra Shetland/Lista kan dermed gjøre det enklere å bore fremtidige brønner på Gullfaksfeltet.

Det vil også bli innhentet mye data som kan gi grunnlag for videre faser av produksjon fra Shetland/Lista, for eksempel gjennom trykkstøtte.

Underdirektør Tomas Mørch i Oljedirektoratet (Utbygging og drift i Nordsjøen), er fornøyd med at Shetland/Lista videreutvikles. Dette vil bidra til økt utvinning på Gullfaks, samtidig som at produksjonen fra Shetland/Lista gjør det mulig å øke oljeproduksjonen i hovedreservoaret på feltet.

Kart - Last ned pdf

Oppdatert: 18.12.2015

Siste nyheter

Tørr brønn nær Snorrefeltet i Nordsjøen – 33/6-5 S
27.10.2021 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 882, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 33/6-5 S.
Boreløyve for brønn 6407/9-13 i utvinningsløyve 1060
22.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 6407/9-13, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Tørr brønn sørøst for Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen – 17/8-1
22.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 976, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 17/8-1.
Boreløyve for brønn 36/1-4 S i utvinningsløyve 885
21.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Wellesley Petroleum AS boreløyve for brønn 36/1-4 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal september 2021
20.10.2021 Førebels produksjonstal i september 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 022 000 fat olje, NGL og kondensat.
Boreløyve for brønn 24/12-7 i utvinningsløyve 1041
18.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønn 24/12-7, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Lite olje- og gassfunn nær funnet 7122/6-1 (Tornerose) i Barentshavet – 7122/6-3 S
13.10.2021 Vår Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 901, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7122/6-3 S.
Tørr brønn nær Solveigfeltet i Nordsjøen – 16/4-12
08.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 981, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 16/4-12.
Konsekvensutredning i forbindelse med åpningsprosessen for mineralvirksomhet
07.10.2021 Regjeringen har satt i gang en åpningsprosess for mineralvirksomhet på norsk sokkel. Olje- og energidepartementet som har forvaltningsansvaret for havbunnsmineraler, vil lede arbeidet med åpningsprosessen.
25 års erfaring med trygg og sikker CO2-lagring
30.09.2021 Karbonfangst og -lagring (CCS) er i vinden. Oljedirektør Ingrid Sølvberg deltok nylig i en paneldebatt på Norge-EU Energikonferansen for å fortelle om trygg og sikker lagring av CO2 på norsk sokkel.