Mer olje fra Gullfaks

23.09.2015 En av de store melkekyrne på norsk Sokkel, Gullfaksfeltet, som har vært i produksjon i snart 30 år, står foran ytterligere investeringer for å øke produksjonen og forlenge feltets levetid.

Oljedirektoratet har nå oversendt vurdering av endret Plan for Utbygging og Drift(PUD) for Gullfaks, inkludert Shetland/Lista fase1 til Olje- og energidepartementet.

Det dreier seg om produksjon fra Shetlandgruppen og Listaformasjonen, som ligger over selve hovedreservoaret. Det har allerede pågått prøveutvinning i noen år. Det er ventet at det i denne fasen kan utvinnes ca 20 millioner fat fra Shetland/Lista. Årsaken til behovet for en endret plan er at produksjon fra Shetland/Lista ikke var med i den opprinnelige utbyggingsplanen som ble godkjent av Stortinget i 1981.

Ifølge den nye planen skal det investeres 1,8 milliarder kroner i å gjenbruke eksisterende brønner på Gullfaksfeltet for produksjon fra Shetland/Lista.

Shetland/Lista ble opprinnelig ikke vurdert som et reservoar, men det har i ettertid vist seg at det er olje her som kan produseres. Disse sonene, som ligger over selve hovedreservoaret på Gullfaks, har et naturlig høyt trykk som gjør det utfordrende å bore brønner på Gullfaks. Produksjon fra Shetland/Lista kan dermed gjøre det enklere å bore fremtidige brønner på Gullfaksfeltet.

Det vil også bli innhentet mye data som kan gi grunnlag for videre faser av produksjon fra Shetland/Lista, for eksempel gjennom trykkstøtte.

Underdirektør Tomas Mørch i Oljedirektoratet (Utbygging og drift i Nordsjøen), er fornøyd med at Shetland/Lista videreutvikles. Dette vil bidra til økt utvinning på Gullfaks, samtidig som at produksjonen fra Shetland/Lista gjør det mulig å øke oljeproduksjonen i hovedreservoaret på feltet.

Kart - Last ned pdf

Oppdatert: 18.12.2015