Nettsted erstatter faktaheftet

20.04.2015 Fram til 2014 publiserte Olje- og energidepartementet og Oljedirektoratet et trykt hefte med faktainformasjon om norsk petroleumsvirksomhet.

Papirutgaven er nå historie, men oppdatert innhold er tilgjengelig i ny og forbedret utgave på www.norskpetroleum.no.

Nettstedet er et brukervennlig og faktabasert nettsted, hvor den interesserte leser kan lære mer om petroleumshistorien, pågående aktivitet og rammevilkår.

Artikler og fakta er illustrert gjennom bilder, grafikk og kart. All informasjon er tilgjengelig uavhengig av digital plattform, og innhold kan lastes ned, skrives ut og deles gjennom mail og sosiale medier.

norskpetroleum.no finner du blant annet informasjon om:

  • Petroleumssektorens betydning for norsk økonomi
  • Beskrivelse av pågående aktivitet på norsk sokkel
  • Organisering av petroleumsvirksomheten
  • Regulatoriske rammevilkår gjennom hele livssyklusen, fra åpning av nytt leteareal til nedstengning av felt
  • Fakta om felt, funn, selskaper, leteaktivitet, produksjon og ressursgrunnlaget på norsk sokkel
  • Utslipp, utslippsreduserende tiltak og oljevernberedskap
  • Leverandørindustrien og satsing på forskning og teknologi
  • Forklaring av terminologi og energikalkulator

Innen hvert emne finner du lenker til mer detaljert informasjon. På samme måte som fakta-appen for mobiltelefoner, Oilfacts, blir deler av faktagrunnlaget daglig synkronisert mot Oljedirektoratets faktadatabaser.

Oppdatert: 20.04.2015