Ny studie om ubemannede brønnhodeplattformer

23.10.2015 Oljedirektoratet ønsker at ubemannede brønnhodeplattformer oftere vurderes opp mot havbunnsutbygginger når utbyggingsbeslutninger skal tas.

Den ubemannede brønnhodeplattformen Tambar (BP) i Nordsjøen. (Foto: BP)

Den ubemannede brønnhodeplattformen
Tambar (BP) i Nordsjøen.

(Foto: BP)


En ny studie skal belyse fordeler og ulemper med brønnhodeplattformer.

«Hovedargumentet for ubemannede brønnhodeplattformer som konsept, er at dette kan være en kostnads- og produksjonseffektiv utbyggingsløsning som er like funksjonell og robust som en havbunnsutbygging, og som i tillegg er lettere å komme til for inspeksjon og vedlikehold,» sier Niels Erik Hald, sjefingeniør i Oljedirektoratet.

En ubemannet brønnhodeplattform er en bunnfast innretning der brønnene er plassert på plattformdekket. Konseptet er et alternativ til undervannsbrønner med brønnhoder plassert på havbunnen. Ubemannede brønnhodeplattformer finnes i ulike varianter – fra enkle innretninger til mer avanserte løsninger med for eksempel prosessutstyr. Noen kan entres med fartøy, mens andre har bro eller helikopterdekk.

Oljedirektoratet har bestilt en studie for å få mer kunnskap om ulike typer ubemannede brønnhodeplattformer. Studien, som skal utføres av Rambøll Oil & Gas, skal etter planen overleveres til myndighetene i slutten av desember i år.

Oppdatert: 26.11.2015