Ny utgåve av sokkelkartet

25.08.2015 No kan du laste ned eller bestille den nye utgåva av Oljedirektoratets sokkelkart.

Kartet Den norske kontinentalsokkel syner mellom anna alle felt, funn, tildelte område og område opna for leiting per 10. juli 2015.

Sokkelkartet gir og ei oversikt over alle utvinningsløyva på norsk sokkel.

Heile kartet eller utsnitt av kartet kan lastast ned i pdf- og jpg-format.

Les mer:

Oppdatert: 25.08.2015