Nybrottsarbeid om geologien i Barentshavet

12.01.2015 Oljedirektoratet har gjort undersøkelser som kaster nytt lys over geologien på Svalbard og det nordlige Barentshavet.

Det har lenge vært en hypotese at sand og skifer avsatt rundt Svalbard stammer fra et tidligere mikrokontinent i nord – et slags sunket Atlantis kalt Crockerland.

Oljedirektoratets undersøkelser viser at dette ikke er tilfelle. 

«Det er ingenting som tyder på at det har vært noe Atlantis i nord,» sier geolog og prosjektkoordinator Bjørn Anders Lundschien i OD.

Startskuddet for denne nye erkjennelsen kom da direktoratet gjennomførte grunne boringer utenfor Kong Karls Land i 2005. De var antatt å påvise grensen mellom de geologiske periodene perm og trias, som ligger om lag 250 millioner år tilbake i tid. Imidlertid viste den seg å være grensen mellom-trias og sein-trias, som dateres cirka 229 millioner år tilbake.

«Det var en bom på cirka 20 millioner år. Altså måtte det være noe galt med de rådende modellene,» sier Lundschien.

I stedet for å komme fra nord, har sanden beveget seg nordover fra sydøst – helt fra høydedrag og fjellkjeder i Ural i Russland.

I samarbeid med forskningsinstitusjoner i Norge, Russland, Polen og Storbritannia, har Oljedirektoratet samlet inn og analysert informasjon fra flere feltekspedisjoner på og rundt Svalbard siden 2006.

Data fra feltarbeidet blir nå presentert og diskutert i NPD bulletin nr. 11. Den kan lastes ned her.

Oppdatert: 07.02.2022

Siste nyheter

Tildeling: To selskap får tilbud om areal for lagring av CO2
05.10.2022 I dag har to selskap fått tilbud om letetillatelse til lagring av CO2 i ett areal på norsk del av Nordsjøen.
Boreløyve for brønnbane 16/2-23 S
03.10.2022 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 16/2-23 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Havbunnsmineraler: Analysene av prøvene er tilgjengelige
30.09.2022 Nå kan du laste ned analyser fra Oljedirektoratets datainnsamling knyttet til sulfidavsetninger.
Ledige stillinger som reservoaringeniør/-geolog
23.09.2022 Vi søker etter erfarne reservoaringeniører/-geologer til oppfølging av utvinningstillatelser, samt gjennomføring av tekniske studier og faglige vurderinger i lete-, utbyggings- og driftsfasen.
Boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1
22.09.2022 Oljedirektoratet har gitt Vår Energi AS boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal august 2022
21.09.2022 Førebels produksjonstal i august 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 998 000 fat olje, NGL og kondensat.
Tørr brønn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6608/1-1 S
21.09.2022 PGNiG Upstream Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 1017, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6608/1-1 S.
Høring – forslag til endringer
19.09.2022 Oljedirektoratet (OD) legger frem forslag til endringer i ressursforskriften og i forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen til offentlig høring.
TFO 2022: Fortsatt stor interesse for leting i modne områder
13.09.2022 Myndighetene har mottatt søknader fra 26 selskap i Tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.
PUD/PAD-veilederen er oppdatert
13.09.2022 Myndighetene har oppdatert veilederen til utarbeidelse av Plan for utbygging og drift av en petroleumsforekomst (PUD) og Plan for anlegg og drift av innretninger for transport og for utnyttelse av petroleum (PAD).