Nytt nummer av Norsk sokkel

01.12.2015 Hovedtemaet  i dette nummeret, som i forrige utgave, er at det er 50 år siden første konsesjonsrunde på norsk kontinentalsokkel. Denne gang belyser vi utviklingen av sikkerhetsarbeidet på sokkelen.

Vi bringer dessuten et dobbeltintervju med far og sønn Myhre. Eldar var en markant fagforeningsleder under de store utbyggingene, mens sønnen Aslak var politisk aktiv – i dag nasjonalbibliotekar. De har mange refleksjoner på den veksten oljen har skapt – og på fortsettelsen.

Det bygges fortsatt ut betydelige felt. Men veien er ikke like rett fram som før. Utradisjonell tenking måtte til for å realisere feltet Maria.

Aktiviteten i oljenæringen faller. I et større intervju minner olje- og energiminister Tord Lien om at oljeselskapene uansett har en plikt til å gjøre nødvendige investeringer for å produsere lønnsomme ressurser.

Les magasinet:

 

Bente Nyland
Tord Lien Maria Illustrasjon: Roar Hagen Oseberg Øst Foto: Morten Berentsen Fra Statfjord B (Foto: Harald Pettersen/Statoil)
             
Aslak Sira Myhre Kjell Reidar Knudsen Eric Toogood
Smeaheia skole Tette bergarter Geologi www.norskpetroleum.no

Oppdatert: 01.12.2015