Oseberg Vestflanken skal bygges ut

18.12.2015 Statoil og partnerne har i dag, fredag 18. desember, levert plan for utbygging og drift (PUD) for Oseberg Vestflanken 2 i Nordsjøen.

Forekomstene skal bygges ut med en ubemannet brønnhodeinnretning som både gjør det mulig å utvinne olje og gass fra nye forekomster og øke utvinningsgraden fra andre produserende forekomster.

Kostnadene ved utbyggingen er anslått til 8,2 milliarder kroner, og investeringen gjør det mulig å hente ut 17,6 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter (cirka 110 millioner fat o.e). Oljen utgjør nær 10 millioner kubikkmeter (63 millioner fat) av reservene, resten er gass. Reservoarene ligger fra 2400 til 3100 meter under havoverflaten.

Innretningen kan beskrives som en havbunnsinstallasjon som er løftet opp over havoverflaten. Det gir lettere tilgang til brønnhodene ved vedlikehold og eventuelle tilpasninger senere.

Tomas MørchTomas Mørch, underdirektør for Nordsjøen nord i Oljedirektoratet, vurderer Oseberg Vestflanken 2 som et godt prosjekt for videre utvikling av området: «Jeg synes det er positivt at rettighetshaverne i Oseberg har besluttet et prosjekt for økt utvinning i disse krevende tider.»

Etter Oljedirektoratets mening bør ubemannede brønnhodeplattformer oftere vurderes opp mot havbunnsutbygginger når utbyggingsbeslutninger skal tas.

Brønnhodeinnretningen har ti brønnslisser. For å øke utvinningen av olje, skal to av disse brukes til å injisere gass.  I tillegg skal to produksjonsbrønner bores fra en eksisterende bunnramme på Vestflanken. Ytterligere injeksjon skal skje ved å hente inn gass gjennom en ny rørledning fra gassinjeksjonssystemet som allerede finnes i området. Brønnene på Vestflanken 2 skal styres fra feltsenteret på Oseberg, hvor også oljen og gassen skal prosesseres.

Innretningen skal bygges uten helikopterdekk, livbåter og overnattingsfasiliteter. Vedlikeholdspersonell får tilgang fra fartøy utstyrt med en gangbro. En slik løsning er ny i Norge, men er godt utprøvd blant annet på dansk og nederlandsk sokkel. Denne typen utbyggingsløsning er egnet for havdyp ned til cirka 150 meter, og kan derfor være aktuell for flere av de mange mindre funnene som ennå ikke er besluttet bygget ut.

Statoil og partnerne Petoro, Total og ConocoPhillips har bestilt en egen, forenklet, oppjekkbar boreinnretning (Cat J-rigg) som skal bore brønnene.

Produksjonsstart er planlagt i andre kvartal 2018.

 

Illustrasjon: Statoil

Slik ser utbyggerne for seg løsningen med en ubemannet brønnhodeinnretning. Oseberg feltsenter i bakgrunnen og havbunnsinnretningen på Vestflanken ute til høyre.
(Illustrasjon: Statoil)

 

Oseberg Vestflanken 2 skal bygges ut med en forenklet, ubemannet brønnhodeinnretning med ti brønnslisser.

Oppdatert: 13.10.2021

Siste nyheter

Tørr brønn nær Snorrefeltet i Nordsjøen – 33/6-5 S
27.10.2021 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 882, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 33/6-5 S.
Boreløyve for brønn 6407/9-13 i utvinningsløyve 1060
22.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 6407/9-13, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Tørr brønn sørøst for Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen – 17/8-1
22.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 976, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 17/8-1.
Boreløyve for brønn 36/1-4 S i utvinningsløyve 885
21.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Wellesley Petroleum AS boreløyve for brønn 36/1-4 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal september 2021
20.10.2021 Førebels produksjonstal i september 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 022 000 fat olje, NGL og kondensat.
Boreløyve for brønn 24/12-7 i utvinningsløyve 1041
18.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønn 24/12-7, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Lite olje- og gassfunn nær funnet 7122/6-1 (Tornerose) i Barentshavet – 7122/6-3 S
13.10.2021 Vår Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 901, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7122/6-3 S.
Tørr brønn nær Solveigfeltet i Nordsjøen – 16/4-12
08.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 981, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 16/4-12.
Konsekvensutredning i forbindelse med åpningsprosessen for mineralvirksomhet
07.10.2021 Regjeringen har satt i gang en åpningsprosess for mineralvirksomhet på norsk sokkel. Olje- og energidepartementet som har forvaltningsansvaret for havbunnsmineraler, vil lede arbeidet med åpningsprosessen.
25 års erfaring med trygg og sikker CO2-lagring
30.09.2021 Karbonfangst og -lagring (CCS) er i vinden. Oljedirektør Ingrid Sølvberg deltok nylig i en paneldebatt på Norge-EU Energikonferansen for å fortelle om trygg og sikker lagring av CO2 på norsk sokkel.