Oseberg Vestflanken skal bygges ut

18.12.2015 Statoil og partnerne har i dag, fredag 18. desember, levert plan for utbygging og drift (PUD) for Oseberg Vestflanken 2 i Nordsjøen.

Forekomstene skal bygges ut med en ubemannet brønnhodeinnretning som både gjør det mulig å utvinne olje og gass fra nye forekomster og øke utvinningsgraden fra andre produserende forekomster.

Kostnadene ved utbyggingen er anslått til 8,2 milliarder kroner, og investeringen gjør det mulig å hente ut 17,6 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter (cirka 110 millioner fat o.e). Oljen utgjør nær 10 millioner kubikkmeter (63 millioner fat) av reservene, resten er gass. Reservoarene ligger fra 2400 til 3100 meter under havoverflaten.

Innretningen kan beskrives som en havbunnsinstallasjon som er løftet opp over havoverflaten. Det gir lettere tilgang til brønnhodene ved vedlikehold og eventuelle tilpasninger senere.

Tomas MørchTomas Mørch, underdirektør for Nordsjøen nord i Oljedirektoratet, vurderer Oseberg Vestflanken 2 som et godt prosjekt for videre utvikling av området: «Jeg synes det er positivt at rettighetshaverne i Oseberg har besluttet et prosjekt for økt utvinning i disse krevende tider.»

Etter Oljedirektoratets mening bør ubemannede brønnhodeplattformer oftere vurderes opp mot havbunnsutbygginger når utbyggingsbeslutninger skal tas.

Brønnhodeinnretningen har ti brønnslisser. For å øke utvinningen av olje, skal to av disse brukes til å injisere gass.  I tillegg skal to produksjonsbrønner bores fra en eksisterende bunnramme på Vestflanken. Ytterligere injeksjon skal skje ved å hente inn gass gjennom en ny rørledning fra gassinjeksjonssystemet som allerede finnes i området. Brønnene på Vestflanken 2 skal styres fra feltsenteret på Oseberg, hvor også oljen og gassen skal prosesseres.

Innretningen skal bygges uten helikopterdekk, livbåter og overnattingsfasiliteter. Vedlikeholdspersonell får tilgang fra fartøy utstyrt med en gangbro. En slik løsning er ny i Norge, men er godt utprøvd blant annet på dansk og nederlandsk sokkel. Denne typen utbyggingsløsning er egnet for havdyp ned til cirka 150 meter, og kan derfor være aktuell for flere av de mange mindre funnene som ennå ikke er besluttet bygget ut.

Statoil og partnerne Petoro, Total og ConocoPhillips har bestilt en egen, forenklet, oppjekkbar boreinnretning (Cat J-rigg) som skal bore brønnene.

Produksjonsstart er planlagt i andre kvartal 2018.

 

Illustrasjon: Statoil

Slik ser utbyggerne for seg løsningen med en ubemannet brønnhodeinnretning. Oseberg feltsenter i bakgrunnen og havbunnsinnretningen på Vestflanken ute til høyre.
(Illustrasjon: Statoil)

 

Oseberg Vestflanken 2 skal bygges ut med en forenklet, ubemannet brønnhodeinnretning med ti brønnslisser.

Oppdatert: 18.12.2015