Plugging av brønner kan hindre verdiskaping

23.11.2015 Gjenbruk av brønner på norsk sokkel kan være god butikk. Derfor er Oljedirektoratet (OD) skeptisk til forslag om å plugge brønner som tiltak for å holde borerigger i aktivitet.

OD som ressursforvalter er opptatt av at næringen bruker ledig riggkapasitet til å bore nye lønnsomme brønner og vurderer gjenbruk av eksisterende brønner for å unngå fallende produksjon på eksisterende felt. Det er flere metoder for gjenbruk som benyttes for å produsere gjenværende ressurser, der er det viktig at beslutninger om eventuell plugging er veloverveide og langsiktige.

OD er pådriver for at rettighetshaverne skal utnytte disse muligheten til økt utvinning på feltene. Det er viktig at de store investeringene en brønn representerer, blir utnyttet så lenge det er lønnsomt i et langsiktig perspektiv.

ODs tall viser at det er om lag 2200 brønnbaner i bruk på produserende felt. Brønnene brukes til produksjon av olje og gass eller til injeksjon av vann og gass for å drenere reservoarene på best mulig måte.

OD har, basert på innrapporterte tall, estimert at det skal plugges om lag 40 – 50 brønner per år de nærmeste årene. De fleste av disse brønnene plugges fra faste innretninger. Tallene endrer seg fortløpende etter hvert som nye brønner bores og andre plugges. Det er rettighetshaverne på de ulike feltene som forvalter brønnene og har oversikten på sine felt.

Kontaktperson:

Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

Oppdatert: 23.11.2015