Polarforskere tilbake etter ett år på isflak i Polhavet

26.08.2015 22. august kom Yngve Kristoffersen og Audun Tholfsen til Longyearbyen etter å ha gjennomført en bragd ingen har gjort siden Nansen og Johansen  - overvintring alene i det sentrale Polhavet.

  • Harald Brekke, Oljedirektoratet

Kartet over sentrale Polhavet der ekspedisjonsruten vises i rødt. Den første dagen i hver måned er markert med gule punkter.

Kartet over sentrale Polhavet der ekspedisjonsruten vises i rødt. Den første dagen i hver måned er markert med gule punkter.

 

Det var ganske nøyaktig på dagen 119 år etter at Nansen og Johansen i 1896 kom tilbake fra  Fram I-ekspedisjonen.

Vår tids fremste polarforsker, professor Yngve Kristoffersen, og hans meget erfarne polarmedarbeider Audun Tholfsen har overvintret alene i det sentrale Polhavet i forskningens tjeneste. De to er polarforskerne ved Nansensenetret for miljø og fjernmåling (NERSC) og Universitetet i Bergen.

Men teknologien er annerledes. Denne gangen var treskuta Fram og Nansens to kajakker byttet ut med luftputebåten Sabvaaba, som på inuittisk betyr «flyter hurtig over».

 

Luftputebåten R/H Sabvaaba

Luftputebåten R/H Sabvaaba


31. august i fjor ble Sabvaaba og de to forskerne satt av på isen rett ved Nordpolen av den tyske forskningsisbryteren Polarstern. Med seg på isen hadde de vitenskapelig måleutstyr og forsyninger for halvannet år. Fram 2014/15-ekspedisjonen var i gang. 18 august i år ble det gjenværende utstyret plukket opp fra det som var igjen av isflaket av selfangstskuta Havsel. Deretter gikk den sammen med Sabvaaba tilbake til Longyearbyen på Svalbard.

I mellomtiden hadde Fram 2014/15-ekspedisjonen hatt en eventyrlig og til tider strabasiøs reise. Hele fem ganger krysset de over Lomonosovryggen og deretter like godt over Morris Jesup-platået nord for Grønland.

Mesteparten av denne ruta går gjennom de mest utilgjengelige områdene i hele Polhavet. Her er isen så tjukk at man må ha atomisbryter for å være sikker på å komme fram. Hvis man da ikke skulle ha en luftputebåt.

Men selv med atomisbryter er det omtrent umulig å samle inn seismiske data der. Derfor er de 1000 kilometrene med god seismikk, som Fram 2014/15-ekspedisjonen samlet inn med sin isdriftteknikk, et helt unikt datasett. I tillegg til de seismiske dataene samlet ekspedisjonen inn nesten 2000 kilometer med en mengde andre data fra luft, is og vann (lenke inn Yngves egen oppsummering her).

Datasettet fra Fram 2014/15-ekspedisjonen vil på flere fagfelt bli stående som en av de aller mest vesentlige referansene i Polhavet i mange år framover. Blant annet vil de seismiske dataene over Lomonosovryggen og Morris Jesup-platået gi ny kunnskap om den geologiske utviklingen av den nordlige marinen av Barentshavsokkelen.

Oljedirektoratet har vært med og sponset ekspedisjonen.

 

Fram 2014/15-ekspedisjonen på 88° Nord, nyttårsaften 2015.

Fram 2014/15-ekspedisjonen på 88° Nord, nyttårsaften 2015.

 

Les Yngve Kristoffersens sammendrag:


Oppdatert: 18.12.2015

Siste nyheter

Boreløyve for brønn 6407/9-13 i utvinningsløyve 1060
22.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 6407/9-13, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Tørr brønn sørøst for Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen – 17/8-1
22.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 976, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 17/8-1.
Boreløyve for brønn 36/1-4 S i utvinningsløyve 885
21.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Wellesley Petroleum AS boreløyve for brønn 36/1-4 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal september 2021
20.10.2021 Førebels produksjonstal i september 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 022 000 fat olje, NGL og kondensat.
Boreløyve for brønn 24/12-7 i utvinningsløyve 1041
18.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønn 24/12-7, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Lite olje- og gassfunn nær funnet 7122/6-1 (Tornerose) i Barentshavet – 7122/6-3 S
13.10.2021 Vår Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 901, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7122/6-3 S.
Tørr brønn nær Solveigfeltet i Nordsjøen – 16/4-12
08.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 981, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 16/4-12.
Konsekvensutredning i forbindelse med åpningsprosessen for mineralvirksomhet
07.10.2021 Regjeringen har satt i gang en åpningsprosess for mineralvirksomhet på norsk sokkel. Olje- og energidepartementet som har forvaltningsansvaret for havbunnsmineraler, vil lede arbeidet med åpningsprosessen.
25 års erfaring med trygg og sikker CO2-lagring
30.09.2021 Karbonfangst og -lagring (CCS) er i vinden. Oljedirektør Ingrid Sølvberg deltok nylig i en paneldebatt på Norge-EU Energikonferansen for å fortelle om trygg og sikker lagring av CO2 på norsk sokkel.
Lite oljefunn nær Ekofiskfeltet i Nordsjøen – 2/5-15
28.09.2021 DNO Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 006 C, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 2/5-15.