Reviderte retningslinjer for ODs ansatte om å eie og handle med aksjer og verdipapirer

21.10.2015 Oljedirektøren har vedtatt reviderte retningslinjer for ODs ansatte om å eie og handle med aksjer og verdipapirer.

OD er som forvalter av ressursene på norsk sokkel opptatt av å ha høy integritet og tillit hos de virksomheter som vår forvaltning omfatter og hos omverdenen generelt. Det skal ikke være tvil om ODs uavhengighet i de saker vi arbeider med. For å bevare og styrke dette innføres et forbud for ansatte om å eie og handle med aksjer og verdipapirer i visse typer selskaper.

Hovedlinjene i de reviderte retningslinjene er:

  • Det er forbud mot å eie eller handle med aksjer/verdipapirer i selskap som er rettighetshavere på norsk sokkel, se petroleumsloven §§ 2-1 (undersøkelsestillatelser) og 3-3 (utvinningstillatelser).

Medarbeiderne bør ikke eie eller handle med aksjer/verdipapirer i følgende selskap:

  • olje- og gasselskap som potensielt kan bli rettighetshavere på norsk sokkel
  • totalleverandører til utbygginger på norsk sokkel'
  • seismikk- eller riggselskaper

LENKE

Oppdatert: 21.10.2015