SMIL

08.06.2015 Fra 9. juni kan utvinningstillatelsene sende søknader til myndighetene om forlengelse av frister i leteperioden (initiell periode) via nettportalen SMIL i stedet for å sende vanlige søknadsbrev.

Systemet er tilgjengelig via ekstranettet License2Share (L2S). Etter hvert skal SMIL utvikles videre for å inkludere mange andre typer søknader og rapporteringer til myndighetene.

Oljedirektoratet tok initiativ til SMIL-prosjektet i 2013 som en del av regjeringens program for å digitalisere samhandlingen mellom myndigheter og publikum/industri.

«Hensikten med SMIL, som står for smart interaktiv lisensadministrasjon, er å strømlinjeforme og forbedre kommunikasjon og søknadsprosesser for selskapene og for OD,» sier Maria Juul, som er underdirektør for data- og dokumentforvaltning.

Den første typen søknader som kan sendes via SMIL, gjelder forlengelse av frister i leteperioden (initiell periode). Denne perioden varer som regel i fire til åtte år.  Etter tildeling må utvinningstillatelser vanligvis gjennomføre et arbeidsprogram, som for eksempel kan omfatte innsamling av seismikk og boring av letebrønner.

«Rettighetshavere som trenger mer tid kan søke om utsettelse av frister, men erfaringen er at det tidkrevende og upraktisk å sende slike søknader som brev. Vi håper og tror at prosessen skal gli bedre med SMIL,» sier Juul.

Les mer om hvordan du søker via SMIL: 


Kontaktperson:

Toril Opstvedt, tlf: 51 87 66 52

 

SMIL-flyt

Oppdatert: 15.09.2017