Samtykke til oppstart av to rørledninger

06.11.2015 Oljedirektoratet har gitt samtykker til oppstart av Edvard Grieg oljerør og Utsirahøgda gassrørledning.

Transportløsningene blir en del av utbyggingen av feltene Edvard Grieg og Ivar Aasen på Utsirahøgda i Nordsjøen. Oppstart av Edvard Grieg-feltet er planlagt mot slutten av 2015, mens planlagt oppstart for Ivar Aasen er ett år senere. Ivar Aasen skal benytte begge rørledningssystemene.

Transportsystemet for olje omfatter en 43 kilometer lang 28 tommers rørledning mellom Edvard Grieg-plattformen og et nytt Y-tilknytningspunkt, som er installert på Grane oljerør om lag 4 kilometer fra Grane.

Gasstransportsystemet omfatter en 94 kilometer lang 16 tommers rørledning fra Edvard Grieg- plattformen til et undervannstilknytningspunkt (T-tilknytning) på Beryl-rørledningen. Denne er igjen tilknyttet Scottish Area Gas Evacuation (SAGE) rørledningen på britisk sektor.

Rettighetshaverne for de to transportsystemene er de samme som i Edvard Grieg og Ivar Aasen. Statoil har vært operatør for begge transportsystemene, som fikk godkjent sine respektive Planer for anlegg og drift (PAD), i 2014. Gassco tar over som operatør av Utsirahøgda gassrørledning når den kommer i drift.

De to transportsystemene er levert i henhold til tidsplanen. Investeringene for begge har blitt lavere enn forutsatt i PAD.

Illustrasjon

Oppdatert: 18.12.2015