Samtykker til bruk av utstyr for økt utvinning på Gullfaks

25.08.2015 Oljedirektoratet har gitt rettighetshaverne i Gullfaks Sør samtykke til oppstart og drift av ny undervanns våtgasskompressor og kontrollkabel på Gullfaks-feltet i utvinningstillatelse 050.

Gullfaksprosjektet er det andre store prosjektet for gasskompresjon på havbunnen som igangsettes, etter at Oljedirektoratet ga samtykke til oppstart av Åsgard havbunnskompresjon i juli 2015.

«Teknologiutvikling er en nøkkel til økt utvinning og forlenget levetid for feltene på norsk sokkel,» sier sjefingeniør Astri Fritsen i Oljedirektoratet.

«For Gullfaks betyr gasskompresjonen forlenget levetid og en økning i utvinningsgraden for gass fra Gullfaks Sør Brent fra 62 til 74 prosent.»

Kompressorstasjonen og kontrollkabelen som er installert på havbunnen på Gullfaks skal presse opp brønnstrømmen fra havbunnsrammene D, L, M og N. Produksjonen skal etter planen starte seinest i oktober i år.

I tillegg til å akselerere gassproduksjonen og forlenge perioden hvor gasskapasiteten på Gullfaks C-innretningen utnyttes, vil den nye infrastrukturen øke gass- og kondensatreservene fra reservoarene i Gullfaks Sør Brent og Rimfaks Brent. Den gjør det også mulig å realisere tilleggsressurser i Gullfaks-området.  

Ifølge Fritsen kan teknologien i tiden framover også tas i bruk på andre nye og eksisterende felt.

Oppdatert: 25.08.2015

Siste nyheter

Boreløyve for brønnbane 31/4-A-13 C
27.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Wintershall Dea Norge AS boreløyve for brønnbane 31/4-A-13 C, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Oljefunn ved Johan Castberg-feltet i Barentshavet – 7220/8-2 S
25.05.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 532, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 7220/8-2 S.
Boreløyve for brønnbane 6507/2-6
24.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 6507/2-6, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 30/3-11 S
23.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 30/3-11 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 6507/3-15 og 6507/3-16
23.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 6507/3-15 og 6507/3-16, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Produksjonstal april 2022
20.05.2022 Førebels produksjonstal i april 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 871 000 fat olje, NGL og kondensat.
Skal kartlegge for havvind
12.05.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har gitt Oljedirektoratet (OD) oppdraget med å gjøre undersøkelser i forbindelse med tildeling av areal for havvind.
Ledige plasser på seminar om havbunnsmineraler
12.05.2022 På seminaret 2. juni lanserer Oljedirektoratet (OD) data fra kartlegging av potensialet for havbunnsmineraler som er samlet inn over flere år på norsk kontinentalsokkel.
Avgrensing av olje- og gassfunn nær Gjøafeltet i Nordsjøen – 35/9-16 S og 35/9-16 A
12.05.2022 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningsstillatelse 153, har avsluttet boring av avgrensingsbrønn 35/9-16 S og 35/9-16 A på olje- og gassfunnet 35/9-3 (Hamlet).
Tørr brønn sørøst for Knarrfeltet i Nordsjøen – 35/4-3
12.05.2022 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 685, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 35/4-3.