Samtykker til bruk av utstyr for økt utvinning på Gullfaks

25.08.2015 Oljedirektoratet har gitt rettighetshaverne i Gullfaks Sør samtykke til oppstart og drift av ny undervanns våtgasskompressor og kontrollkabel på Gullfaks-feltet i utvinningstillatelse 050.

Gullfaksprosjektet er det andre store prosjektet for gasskompresjon på havbunnen som igangsettes, etter at Oljedirektoratet ga samtykke til oppstart av Åsgard havbunnskompresjon i juli 2015.

«Teknologiutvikling er en nøkkel til økt utvinning og forlenget levetid for feltene på norsk sokkel,» sier sjefingeniør Astri Fritsen i Oljedirektoratet.

«For Gullfaks betyr gasskompresjonen forlenget levetid og en økning i utvinningsgraden for gass fra Gullfaks Sør Brent fra 62 til 74 prosent.»

Kompressorstasjonen og kontrollkabelen som er installert på havbunnen på Gullfaks skal presse opp brønnstrømmen fra havbunnsrammene D, L, M og N. Produksjonen skal etter planen starte seinest i oktober i år.

I tillegg til å akselerere gassproduksjonen og forlenge perioden hvor gasskapasiteten på Gullfaks C-innretningen utnyttes, vil den nye infrastrukturen øke gass- og kondensatreservene fra reservoarene i Gullfaks Sør Brent og Rimfaks Brent. Den gjør det også mulig å realisere tilleggsressurser i Gullfaks-området.  

Ifølge Fritsen kan teknologien i tiden framover også tas i bruk på andre nye og eksisterende felt.

Oppdatert: 25.08.2015