Samtykker til oppstart av Goliat

04.09.2015 Oljedirektoratet har gitt samtykke til at rettighetshaverne i oljefeltet Goliat (utvinningstillatelse 229) kan starte opp innretningene på feltet og begynne å produsere.

«Goliat er det første oljefeltet som er bygget ut i Barentshavet og dermed en viktig brikke for den videre utvikling av denne petroleumsprovinsen. Prosjektet har møtt betydelige utfordringer underveis, men Oljedirektoratet ser nå fram til produksjonsstart og en lang driftsfase,» sier Øyvind Kirkhus, som er underdirektør for utbygging og drift.

«Vi berømmer rettighetshaverne for djerve beslutninger og ser fram til et fortsatt godt samarbeid.»

 

Goliat

Goliat

Feltet er bygget ut med en sirkulær, fast oppankret flytende innretning med integrerte lager og lastesystemer (FPSO). Denne typen produksjonsinnretning har ikke tidligere vært tatt i bruk på norsk sokkel. Innretningen skal forsynes med kraft fra land via en rundt 100 kilometer lang sjøkabel.

Produksjonssystemene på havbunnen består av åtte rammer hver med fire brønnslisser og tilhørende systemer, rør og stigerør for produksjon og injeksjon samt kabler for styring av ventiler og distribusjon av kjemikalier.

Goliat er et olje- og gassfunn i utvinningstillatelsene 229 og 229B (lenke til faktasidene) i den sørvestlige delen av Barentshavet, rundt 85 kilometer nordvest for Hammerfest. Eni Norge er operatør med en andel på 65 prosent, Statoil er rettighetshaver med 35 prosent. Havdypet i området er mellom 320 og 420 meter.

Utbyggingsplanen for feltet (PUD) legger opp til at det skal produseres hydrokarboner fra Realgrunnen- og Kobbe-reservoarene. De utvinnbare oljereservene fra disse reservoarene er estimert til 28 millioner Sm3 olje.

Gassen skal injiseres for trykkstøtte i den første fasen, men den skal etter planene eksporteres seinere. Når det skal skje, avhenger av produksjonsforløpet og etablering av transportløsninger. De utvinnbare gassreservene er beregnet til rundt åtte milliarder Sm3.

Endelig samtykke til produksjonsstart forutsetter også godkjenning fra Petroleumstilsynet og Miljødirektoratet.

 

(Saken oppdatert 15.01.2016)

Oppdatert: 15.01.2016