Stor interesse for TFO 2015

09.09.2015 Ved utløpet av søknadsfristen for tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2015 på norsk sokkel har myndighetene mottatt søknader fra 43 selskaper. Det er omtrent som i fjor.

Interessen er størst i Norskehavet, men det er også en økning i Barentshavet.

«Det er gledelig å se at så mange selskaper har tro på TFO-områdene,» sier Sissel Eriksen, letedirektør i Oljedirektoratet.

«Mange selskaper fortsetter å ha fokus i Norskehavet, hvor det er gjort flere olje- og gassfunn de siste årene. Søknadsmassen har vært relativt konstant de siste årene, og vi ser at TFO-ordningen er viktig for å opprettholde aktivitetsnivået og realisere verdipotensialet på sokkelen.»

Nå starter arbeidet med teknisk evaluering av søknadene. Oljedirektoratet vurderer også søkernes geologiske konsepter og strategi for utforskning av områdene. 

I TFO 2014 mottok myndighetene søknader fra 47 selskap på et tilgjengelig areal på 109 205 kvadratkilometer. Ved søknadsfristen 2. september 2015 var det mulig å søke på totalt 127 608 kvadratkilometer. De forhåndsdefinerte områdene (TFO-arealene) er siden TFO 2014 utvidet med 35 blokker i Norskehavet og 11 blokker i Barentshavet.

TFO 2015 ble annonsert 21. april 2015:

Tildeling er planlagt på nyåret 2016.

Oppdatert: 07.02.2022

Siste nyheter

Tildeling: To selskap får tilbud om areal for lagring av CO2
05.10.2022 I dag har to selskap fått tilbud om letetillatelse til lagring av CO2 i ett areal på norsk del av Nordsjøen.
Boreløyve for brønnbane 16/2-23 S
03.10.2022 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 16/2-23 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Havbunnsmineraler: Analysene av prøvene er tilgjengelige
30.09.2022 Nå kan du laste ned analyser fra Oljedirektoratets datainnsamling knyttet til sulfidavsetninger.
Ledige stillinger som reservoaringeniør/-geolog
23.09.2022 Vi søker etter erfarne reservoaringeniører/-geologer til oppfølging av utvinningstillatelser, samt gjennomføring av tekniske studier og faglige vurderinger i lete-, utbyggings- og driftsfasen.
Boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1
22.09.2022 Oljedirektoratet har gitt Vår Energi AS boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal august 2022
21.09.2022 Førebels produksjonstal i august 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 998 000 fat olje, NGL og kondensat.
Tørr brønn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6608/1-1 S
21.09.2022 PGNiG Upstream Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 1017, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6608/1-1 S.
Høring – forslag til endringer
19.09.2022 Oljedirektoratet (OD) legger frem forslag til endringer i ressursforskriften og i forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen til offentlig høring.
TFO 2022: Fortsatt stor interesse for leting i modne områder
13.09.2022 Myndighetene har mottatt søknader fra 26 selskap i Tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.
PUD/PAD-veilederen er oppdatert
13.09.2022 Myndighetene har oppdatert veilederen til utarbeidelse av Plan for utbygging og drift av en petroleumsforekomst (PUD) og Plan for anlegg og drift av innretninger for transport og for utnyttelse av petroleum (PAD).