Stor interesse for TFO 2015

09.09.2015 Ved utløpet av søknadsfristen for tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2015 på norsk sokkel har myndighetene mottatt søknader fra 43 selskaper. Det er omtrent som i fjor.

Interessen er størst i Norskehavet, men det er også en økning i Barentshavet.

«Det er gledelig å se at så mange selskaper har tro på TFO-områdene,» sier Sissel Eriksen, letedirektør i Oljedirektoratet.

«Mange selskaper fortsetter å ha fokus i Norskehavet, hvor det er gjort flere olje- og gassfunn de siste årene. Søknadsmassen har vært relativt konstant de siste årene, og vi ser at TFO-ordningen er viktig for å opprettholde aktivitetsnivået og realisere verdipotensialet på sokkelen.»

Nå starter arbeidet med teknisk evaluering av søknadene. Oljedirektoratet vurderer også søkernes geologiske konsepter og strategi for utforskning av områdene. 

I TFO 2014 mottok myndighetene søknader fra 47 selskap på et tilgjengelig areal på 109 205 kvadratkilometer. Ved søknadsfristen 2. september 2015 var det mulig å søke på totalt 127 608 kvadratkilometer. De forhåndsdefinerte områdene (TFO-arealene) er siden TFO 2014 utvidet med 35 blokker i Norskehavet og 11 blokker i Barentshavet.

TFO 2015 ble annonsert 21. april 2015:

Tildeling er planlagt på nyåret 2016.

Oppdatert: 09.09.2015