Valemon offiesielt åpnet

17.04.2015 I går markerte olje- og energiminister Tord Lien den offisielle åpningen av det Statoil-opererte Valemon-feltet i Nordsjøen.

«Oljedirektoratet er opptatt av at ressursene på sokkelen blir realisert. Valemon bidrar til verdiskaping og aktivitet,» kommenterer Ingrid Sølvberg, som er direktør for utbygging og drift i OD.

Gass- og kondensatfeltet Valemon ligger i blokkene 34/11 og 34/10 like vest for Kvitebjørn-feltet på 135 meter vanndyp. Feltet er bygget ut med en bunnfast produksjonsinnretning for separasjon for gass, kondensat og vann. Valemon forsynes med elektrisk kraft fra Kvitebjørn-feltet via en sjøkabel.

Innretningen vil normalt være ubemannet, og skal fjernstyres fra land når boreoperasjonene avsluttes.

Valemon startet opp i januar i år med tre brønner i produksjon. Etter planen skal det bores i alt ti produksjonsbrønner. Feltet produseres med trykkavlastning Reservene er estimert til om lag 192 millioner fat oljeekvivalenter.

Kondensatet fra Valemon fraktes i rørledning via Kvitebjørn til Mongstad i Hordaland. Rikgassen eksporteres til Heimdal og videre i rør til Storbritannia og kontinentet. Fra Valemon til Heimdal transporteres gassen i rørledningen som tidligere ble benyttet for gasseksport fra Huldra-feltet før Huldra ble nedstengt i 2014.Investeringene i Valemon feltutbyggingsprosjekt vil ifølge operatøren være på om lag 22,6 milliarder kroner når alle brønnene er ferdigboret. Utbyggingen er gjennomført uten store forsinkelser og kostandsoverskridelser.

Valemon ble funnet for 30 år siden. Reservoaret, som har høyt trykk og høy temperatur, ligger på over 4000 meter dyp og består av sandstein i midtre jura reservoarbergarter i Brentgruppen og nedre jura reservoarbergarter i Cookformasjonen. På grunn av feltets kompleksitet er det en del usikkerheter i reservegrunnlaget.

 «Funnet Valemon Nord vurderes utbygd, og det kan være aktuelt å knytte dette til Valemon. Prospektiviteten i området er bra, så det kan komme andre funn som kan utvikles mot infrastrukturen på Valemon,» sier Sølvberg.

Rettighetshaverne i Valemon er Statoil, Petoro, Centrica og Shell.

 

Foto: Andre Osmundsen/Statoil ASA

Valemon
Foto: Andre Osmundsen/Statoil ASA

Oppdatert: 27.11.2015