Oljedirektoratet

13 selskap får tilbud om ti utvinningstillatelser i 23. konsesjonsrunde

18.05.2016 Olje- og energidepartementet (OED) har i dag sendt ut tilbud om nye utvinningstillatelser i 23. konsesjonsrunde på norsk sokkel. Alle de ti utvinningstillatelsene ligger i Barentshavet.

Tilbudene sendes ut etter at myndighetene har vurdert søknader fra 26 selskaper.

Da 23. konsesjonsrunde ble utlyst i januar 2015, var det 50 år siden den aller første konsesjonsrunden på norsk sokkel ble lyst ut. For første gang siden 1994 er nytt leteareal gjort tilgjengelig for industrien i Barentshavet sørøst. 

Letedirektør Sissel Eriksen er svært fornøyd med resultatet av denne runden så langt. - Jeg venter spent på resultatet fra første letebrønn, sier hun.

Det er tildelt tre utvinningstillatelser i det nye området sørøst i Barentshavet. Myndighetene har utformet forpliktende arbeidsprogram som blant annet innebærer krav om fire letebrønner innen tre år i de tre utvinningstillatelsen i Barentshavet sørøst. Letedirektøren har tro på at vi kan få den første letebrønnen allerede til neste år.

I tillegg til de tre utvinningstillatelsene i Barentshavet sørøst, trekker Sissel Eriksen fram tildeling av nye blokker i områdene rundt Altafunnet og Wistingfunnet med tanke på å styrke ressursgrunnlaget for framtidige utbygginger.

Hun understreker også at områdene som er tildelt er viktige for å øke kunnskapen om Barentshavet generelt til fordel for videre utforskning av havområdet.

Forberedelsen til 23. konsesjonsrunde startet 28. august 2013 da Olje- og energidepartementet inviterte oljeselskapene til å nominere blokker de mente burde være med i utlysningen. Runden ble utlyst 20. januar 2015, med søknadsfrist 2. desember.

Oljedirektoratets faktasider vil bli oppdatert etter endelig vedtak i statsråd.

Kontaktperson i Oljedirektoratet:

Elbjørg Vaage Melberg, telefon 51876100

Oppdatert: 12.01.2017

Siste nyheter

Vitenskapelig artikkel om naturlige olje- og gasslekkasjer på norsk sokkel
07.06.2023 Dataene som presenteres i en ny vitenskapelig artikkel dokumenterer et av de største gassutsivingsområdene i Arktis.
Tørr brønn nær Trollfeltet i Nordsjøen
01.06.2023 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 923, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 31/2-23 S.
Boreløyve for brønnbane 30/11-15 i utvinningstillatelse 035
30.05.2023 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 30/11-15, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Spørsmål om leting? AI-Nina hjelper deg!
26.05.2023 Vil du lære mer om leting på norsk sokkel, men vet ikke hvor du skal begynne?
Produksjonstal april 2023
23.05.2023 Førebelse produksjonstal i april 2023 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 035 000 fat olje, NGL og kondensat.
OD-geolog gjenvalgt til viktig FN-verv
22.05.2023 Geolog Stig-Morten Knutsen ble i slutten av april gjenvalgt til styret for en ekspertgruppe for ressurser i FN (United Nations Economic Commision for Europe Europe/Expert Group on Resource Management – UNECE/EGRM).
Gass/kondensatfunn nær Kristinfeltet i Norskehavet
12.05.2023 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 255 B, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6406/5-2 S.
Utlysning av tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2023
10.05.2023 Olje- og energidepartementet har 10. mai 2023 lyst ut TFO 2023, som omfatter de forhåndsdefinerte områdene med blokker i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet.
Ledige stillinger som informasjonsarkitekt og IT-prosjektleder
09.05.2023 Kunne du tenke deg å jobbe hos oss? Vi har nå flere ledige stillinger innen ulike fagområder.
Ledig stilling som direktør for teknologi, analyser og sameksistens
04.05.2023 Vil du være med og lede en organisasjon som bidrar til store verdier for samfunnet?