13 selskap får tilbud om ti utvinningstillatelser i 23. konsesjonsrunde

18.05.2016 Olje- og energidepartementet (OED) har i dag sendt ut tilbud om nye utvinningstillatelser i 23. konsesjonsrunde på norsk sokkel. Alle de ti utvinningstillatelsene ligger i Barentshavet.

Tilbudene sendes ut etter at myndighetene har vurdert søknader fra 26 selskaper.

Da 23. konsesjonsrunde ble utlyst i januar 2015, var det 50 år siden den aller første konsesjonsrunden på norsk sokkel ble lyst ut. For første gang siden 1994 er nytt leteareal gjort tilgjengelig for industrien i Barentshavet sørøst. 

Letedirektør Sissel Eriksen er svært fornøyd med resultatet av denne runden så langt. - Jeg venter spent på resultatet fra første letebrønn, sier hun.

Det er tildelt tre utvinningstillatelser i det nye området sørøst i Barentshavet. Myndighetene har utformet forpliktende arbeidsprogram som blant annet innebærer krav om fire letebrønner innen tre år i de tre utvinningstillatelsen i Barentshavet sørøst. Letedirektøren har tro på at vi kan få den første letebrønnen allerede til neste år.

I tillegg til de tre utvinningstillatelsene i Barentshavet sørøst, trekker Sissel Eriksen fram tildeling av nye blokker i områdene rundt Altafunnet og Wistingfunnet med tanke på å styrke ressursgrunnlaget for framtidige utbygginger.

Hun understreker også at områdene som er tildelt er viktige for å øke kunnskapen om Barentshavet generelt til fordel for videre utforskning av havområdet.

Forberedelsen til 23. konsesjonsrunde startet 28. august 2013 da Olje- og energidepartementet inviterte oljeselskapene til å nominere blokker de mente burde være med i utlysningen. Runden ble utlyst 20. januar 2015, med søknadsfrist 2. desember.

Oljedirektoratets faktasider vil bli oppdatert etter endelig vedtak i statsråd.

Kontaktperson i Oljedirektoratet:

Elbjørg Vaage Melberg, telefon 51876100

Oppdatert: 12.01.2017

Siste nyheter

Tildeling: To selskap får tilbud om areal for lagring av CO2
05.10.2022 I dag har to selskap fått tilbud om letetillatelse til lagring av CO2 i ett areal på norsk del av Nordsjøen.
Boreløyve for brønnbane 16/2-23 S
03.10.2022 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 16/2-23 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Havbunnsmineraler: Analysene av prøvene er tilgjengelige
30.09.2022 Nå kan du laste ned analyser fra Oljedirektoratets datainnsamling knyttet til sulfidavsetninger.
Ledige stillinger som reservoaringeniør/-geolog
23.09.2022 Vi søker etter erfarne reservoaringeniører/-geologer til oppfølging av utvinningstillatelser, samt gjennomføring av tekniske studier og faglige vurderinger i lete-, utbyggings- og driftsfasen.
Boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1
22.09.2022 Oljedirektoratet har gitt Vår Energi AS boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal august 2022
21.09.2022 Førebels produksjonstal i august 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 998 000 fat olje, NGL og kondensat.
Tørr brønn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6608/1-1 S
21.09.2022 PGNiG Upstream Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 1017, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6608/1-1 S.
Høring – forslag til endringer
19.09.2022 Oljedirektoratet (OD) legger frem forslag til endringer i ressursforskriften og i forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen til offentlig høring.
TFO 2022: Fortsatt stor interesse for leting i modne områder
13.09.2022 Myndighetene har mottatt søknader fra 26 selskap i Tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.
PUD/PAD-veilederen er oppdatert
13.09.2022 Myndighetene har oppdatert veilederen til utarbeidelse av Plan for utbygging og drift av en petroleumsforekomst (PUD) og Plan for anlegg og drift av innretninger for transport og for utnyttelse av petroleum (PAD).