Behandler utbyggingsplan for Oda-funnet

30.11.2016 Operatør Centrica leverte i dag Plan for utbygging og drift (PUD) av Oda-funnet i Nordsjøen til myndighetene.

Estimatene viser at det kan utvinnes 7,5 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter (48 millioner fat) fra Oda. Investeringen for utbyggingen er beregnet til 5,4 milliarder kroner. Produksjonsstarten er planlagt til tredje kvartal 2019.

Oda er et oljefunn i blokk 8/10, sør i den norske sektoren av Nordsjøen, cirka 250 kilometer sørvest for Stavanger og øst for Ula-feltet. Vanndybden i området er 65 meter, og reservoaret ligger 2900 meter under havoverflaten. Funnet ble gjort i 2011 ved boring av brønn 8/10-4 S.

Oda skal bygges ut med en havbunnsinnretning som består av en bunnramme med plass for boring og komplettering av opptil fire brønner. Det er foreløpig planlagt å bore to produksjonsbrønner og én vanninjeksjonsbrønn.

Undervannsanlegget på Oda knyttes opp mot Ula-feltet, hvor brønnstrømmen blir prosessert og målt. Både produsert gass og vann fra Oda skal brukes til injeksjon på Ula for å øke produksjonen fra dette feltet. Oljen fra Oda skal transporteres via Ekofisk til Teesside-terminalen i Storbritannia.

Deler av Oselvar-feltets havbunnsanlegg og prosesseringsutstyr plassert på Ula-plattformen, blir gjenbrukt på Oda. Produksjonen på Oselvar stenges i 2017 eller 2018.

«Det er bra at rettighetshaverne i Oda gjennom godt samarbeid, har valgt en utbyggingsløsning som bidrar til en kostnadseffektiv utnyttelse av infrastruktur i området og ledig prosesskapasitet på Ula,» sier Tove Francke, underdirektør for utbygging og drift i Nordsjøen sør.

«Gassen som produseres på Oda, gir en positiv effekt for oljeutvinningen på Ula, og både Oda, Oselvar og samfunnet er tjent med gjenbruk av eksisterende utstyr,» sier Francke.

Centrica Resources er operatør i utvinningstillatelse 405 med en andel på 40 prosent. De andre rettighetshaverne er Suncor Energy (30), Faroe Petroleum (15) og Tullow Oil (15) – denne andelen overtas av AkerBP.

Oda er et norrønt kvinnenavn og betydningen av feltnavnet er rikdom eller eiendom.

 

Illustrasjon: Centrica

Oda skal bygges ut med en havbunnsinnretning som knyttes opp mot Ula-feltet.
Deler av anlegget er gjenbruk av utstyr fra Oselvar-innretningen.
(Illustrasjon: Centrica)

Oppdatert: 12.01.2017