Hvem fortjener IOR-prisen?

01.02.2016 Vet du om noen som fortjener Oljedirektoratets pris for økt oljeutvinning – IOR-prisen 2016?

IOR-prisen er en anerkjennelse for kreativitet, standhaftighet og risikovilje når det gjelder å ta i bruk metoder og teknologi som kan øke oljeutvinningen utover det som kan forventes med gjeldende planer og metoder.

«Mot til å ta i bruk ny teknologi har hatt enorm betydning. Norsk sokkel har, siden oljevirksomheten startet, vært et laboratorium for å teste nye løsninger, sier oljedirektør Bente Nyland.

Hun påpeker at vi har litt lett for å glemme at det ofte er tilsynelatende små komponenter som kan gjøre en forskjell satt opp mot det mer spektakulære.

«Teknologiske nyvinninger kan bidra at vi får bygd ut flere funn – men også til at vi får enda mer olje ut av felt som er drift.»

Forslag til kandidater – med en kort begrunnelse og kontaktperson – kan du sende til epostadressen IOR-Award@npd.no. Fristen er 1. mars. Prisen deles ut under ONS i Stavanger i august.

Tildelingskriterier

  • Prisen tildeles utvinningstillatelser, selskap, prosjekt eller enkeltpersoner som gjennom nyskapende arbeid har bidratt til økt oljeutvinning på norsk sokkel.
  • Prisen deles ut for tiltak der det er vist stort mot gjennom:

- implementering av ny teknologi
- anvendelse av etablert teknologi på en ny måte
- nyskapende arbeidsmetoder/-prosesser
- betydelig satsing på å realisere verdipotensialet i økt utvinning

  • Prisen deles ut til tiltak der beslutning om gjennomføring er foretatt
  • Prisen deles ut dersom det finnes verdige kandidater

ODs IOR-pris ble tildelt første gang i 1998.


Les mer om tidligere prisvinnere >>

 

 

Oljedirektør Bente Nyland overrakte prisen til Landrø under et arrangement på ONS 2014 i Stavanger.

Oljedirektør Bente Nyland overrakte prisen til  Martin Landrø
under et arrangement på ONS 2014 i Stavanger.

 

Kontaktperson i OD:
Mariann Dalland, tlf. 51876308

Oppdatert: 12.01.2017