Kurser næringen

11.11.2016 Oljedirektoratet setter opp kurs for ansatte i oljeselskaper som ønsker å lære mer om myndighetenes roller og oppgaver i petroleumsforvaltningen.

«OD har jevnlig kontakt med næringen, for eksempel i lisenskomiteer. Vi ønsker å bidra til at de som jobber i selskapene blir bedre kjent med våre roller og oppgaver og, ikke minst, hva vi forventer av dem,» sier Inger Lise Strømme, direktør for dataforvaltning og organisasjon.

Det første kurset arrangeres i ODs lokaler i Stavanger 13. desember, påmeldingsfristen er 25. november. I løpet av dagen vil du få en innføring i hva OD gjør, og hva det betyr for din arbeidshverdag. Kurset vil ha særlig fokus på oppfølging av utvinningstillatelser.

«Kurset er gratis og åpent for alle, men det er nok mest relevant for de som jobber med utvinningstillatelser i lete-, utbyggings- og driftsfasen i oljeselskapene,» sier Strømme.

Etter planen blir det kurs et par ganger i året. Neste år planlegges et engelskspråklig kurs.

 

 

OD

 

Oppdatert: 12.01.2017