Mottok ubyggingsplan for Dvalin

03.10.2016 Olje og energidepartementet og Oljedirektoratet (OD) har mottatt planen for utbygging og drift (PUD) for Dvalin-funnet i utvinningstillatelse 435 i Norskehavet.

Funnet opereres av DEA. Planlagt produksjonsstart er oktober 2020.

Dvalin er et gassfunn som ligger i blokk 6507/7, 14 kilometer nordvest for oljefeltet Heidrun og 290 kilometer fra land (Nyhamna). Estimerte utvinnbare ressurser fra funnet er om lag 18 milliarder standard kubikkmeter gass. Vanndybden i området er rundt 370 meter og reservoaret ligger rundt 4250 meter ned i undergrunnen.

Dvalin blir en undervannsutbygging knyttet opp mot en ny prosessmodul på Heidrun-plattformen. På Heidrun blir gassen delvis prosessert og deretter sendt videre i et nytt eksportrør til Polarled og videre til Nyhamna. Der vil gassen bli endelig prosessert før videre transport til markedet i Europa.

Forventede investeringer er i overkant av ti milliarder kroner (faste 2016-kroner).

Utvinningstillatelse 435 ble tildelt i 2006. Undersøkelsesbrønnen som resulterte i funnet «Zidane» ble boret i 2010. Funnet er foreslått bygget ut med en fire-slots bunnramme knyttet opp mot Heidrun for prosessering og videre eksport til rørledningssystemet Polarled og landanlegget Nyhamna i Møre og Romsdal.

Etableringen av Polarled har muliggjort en tidlig utvikling av funnet samt en kostnadseffektiv utnyttelse av ledig plass og vektkapasitet på Heidrun. Det er mulig å knytte opp ytterligere bunnrammer og brønner til den planlagte undervannsstrukturen. Dette gir muligheter for utvikling av eventuelle tilleggsressurser i Dvalin, i tillegg til andre ressurser i området. Det skal bores fire produksjonsbrønner i Dvalin.

«OD er opptatt av at lønnsomme prosjekter bygges ut og hvor det er mulig, utnytter eksisterende infrastruktur. Vi forventer at realisering av ressursene i Dvalin bidrar til å skape verdier både for det norske samfunnet og for rettighetshaverne i Dvalin, Heidrun og Polarled. I tillegg kan utbyggingen av Dvalin gi spennende muligheter for videre utvikling av andre ressurser i området,» sier Kalmar Ildstad, underdirektør for utbygging og drift i Norskehavet.

Navnet Dvalin kommer fra norrøn mytologi og er et av fire hjortedyr som ifølge den yngre Edda løper rundt verdenstreet Yggdrasil og beiter i løvverket.

 

Fra venstre: Jon Sandnes, Lars Stoltenberg, Lars Moe, Tord Lien, Hans-Hermann Andreae Foto: OED

Fra venstre: Jon Sandnes, Lars Stoltenberg, Lars Moe, Tord Lien, Hans-Hermann Andreae.
Foto: OED

Oppdatert: 12.01.2017

Siste nyheter

Tørr brønn nær Snorrefeltet i Nordsjøen – 33/6-5 S
27.10.2021 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 882, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 33/6-5 S.
Boreløyve for brønn 6407/9-13 i utvinningsløyve 1060
22.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 6407/9-13, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Tørr brønn sørøst for Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen – 17/8-1
22.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 976, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 17/8-1.
Boreløyve for brønn 36/1-4 S i utvinningsløyve 885
21.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Wellesley Petroleum AS boreløyve for brønn 36/1-4 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal september 2021
20.10.2021 Førebels produksjonstal i september 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 022 000 fat olje, NGL og kondensat.
Boreløyve for brønn 24/12-7 i utvinningsløyve 1041
18.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønn 24/12-7, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Lite olje- og gassfunn nær funnet 7122/6-1 (Tornerose) i Barentshavet – 7122/6-3 S
13.10.2021 Vår Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 901, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7122/6-3 S.
Tørr brønn nær Solveigfeltet i Nordsjøen – 16/4-12
08.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 981, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 16/4-12.
Konsekvensutredning i forbindelse med åpningsprosessen for mineralvirksomhet
07.10.2021 Regjeringen har satt i gang en åpningsprosess for mineralvirksomhet på norsk sokkel. Olje- og energidepartementet som har forvaltningsansvaret for havbunnsmineraler, vil lede arbeidet med åpningsprosessen.
25 års erfaring med trygg og sikker CO2-lagring
30.09.2021 Karbonfangst og -lagring (CCS) er i vinden. Oljedirektør Ingrid Sølvberg deltok nylig i en paneldebatt på Norge-EU Energikonferansen for å fortelle om trygg og sikker lagring av CO2 på norsk sokkel.