Norsk sokkel nr. 2-2016

19.12.2016 Med økt oljevirksomhet i nordområdene spiller Svalbard en stadig viktigere rolle for å forstå geologien.

De mange fjellformasjonene er bokstavelig talt utstillingsvinduet for undergrunnen i de nordlige havområdene.

I denne utgaven har vi også utfordret ulike miljøer og nøkkelpersoner til å gi sitt syn på veien videre for norsk sokkel.

Oppdatert: 12.01.2017