Ny og bedre versjon av Norskpetroleum.no

16.03.2016 Innholdet på NorskPetroleum.no er nå oppdatert med brukervennlige og oversiktlige fakta og prognoser om norsk petroleumsvirksomhet.

Nettsiden er også forbedret for å gi en bedre oversikt og brukeropplevelse, også på mobiltelefoner.

NorskPetroleum.no er et faktabasert nettsted produsert av Olje- og energidepartementet og Oljedirektoratet. På nettstedet kan den interesserte leser lære mer om petroleumshistorien, pågående aktivitet og rammevilkår.

Artikler og fakta er illustrert med bilder, grafikk og kart. All informasjon er tilgjengelig uavhengig av digital plattform, og innhold kan lastes ned, skrives ut og deles via epost og sosiale medier.

På NorskPetroleum.no finner du blant annet oppdatert informasjon om:

  • Petroleumssektorens betydning for norsk økonomi, med blant annet oversikt over inntekter og investeringer.
  • Produksjon og eksport av olje og gass.
  • Leteaktivitet, utbygging og drift av felt på norsk sokkel.
  • Regulatoriske rammevilkår gjennom hele livssyklusen, fra åpning av nytt leteareal til nedstengning av felt.
  • Fakta om felt, funn, selskaper, lisenser, leteaktivitet, produksjon og ressursgrunnlaget på norsk sokkel.
  • Utslipp, utslippsreduserende tiltak og oljevernberedskap.
  • Leverandørindustrien og petroleumsrelatert forskning og teknologi.
  • Forklaring av terminologi og energikalkulator.

Innen hvert emne finner du lenker til mer detaljert informasjon. På samme måte som fakta-appen for mobiltelefoner, Oilfacts, blir deler av faktagrunnlaget daglig synkronisert mot Oljedirektoratets faktadatabaser.

 

NorskPetroleum.no

Oppdatert: 12.01.2017