Oljedirektoratet

Ny og bedre versjon av Norskpetroleum.no

16.03.2016 Innholdet på NorskPetroleum.no er nå oppdatert med brukervennlige og oversiktlige fakta og prognoser om norsk petroleumsvirksomhet.

Nettsiden er også forbedret for å gi en bedre oversikt og brukeropplevelse, også på mobiltelefoner.

NorskPetroleum.no er et faktabasert nettsted produsert av Olje- og energidepartementet og Oljedirektoratet. På nettstedet kan den interesserte leser lære mer om petroleumshistorien, pågående aktivitet og rammevilkår.

Artikler og fakta er illustrert med bilder, grafikk og kart. All informasjon er tilgjengelig uavhengig av digital plattform, og innhold kan lastes ned, skrives ut og deles via epost og sosiale medier.

På NorskPetroleum.no finner du blant annet oppdatert informasjon om:

  • Petroleumssektorens betydning for norsk økonomi, med blant annet oversikt over inntekter og investeringer.
  • Produksjon og eksport av olje og gass.
  • Leteaktivitet, utbygging og drift av felt på norsk sokkel.
  • Regulatoriske rammevilkår gjennom hele livssyklusen, fra åpning av nytt leteareal til nedstengning av felt.
  • Fakta om felt, funn, selskaper, lisenser, leteaktivitet, produksjon og ressursgrunnlaget på norsk sokkel.
  • Utslipp, utslippsreduserende tiltak og oljevernberedskap.
  • Leverandørindustrien og petroleumsrelatert forskning og teknologi.
  • Forklaring av terminologi og energikalkulator.

Innen hvert emne finner du lenker til mer detaljert informasjon. På samme måte som fakta-appen for mobiltelefoner, Oilfacts, blir deler av faktagrunnlaget daglig synkronisert mot Oljedirektoratets faktadatabaser.

 

NorskPetroleum.no

Oppdatert: 12.01.2017

Siste nyheter

Boreløyve for brønnbane 30/11-15 i utvinningstillatelse 035
30.05.2023 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 30/11-15, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Spørsmål om leting? AI-Nina hjelper deg!
26.05.2023 Vil du lære mer om leting på norsk sokkel, men vet ikke hvor du skal begynne?
Produksjonstal april 2023
23.05.2023 Førebelse produksjonstal i april 2023 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 035 000 fat olje, NGL og kondensat.
OD-geolog gjenvalgt til viktig FN-verv
22.05.2023 Geolog Stig-Morten Knutsen ble i slutten av april gjenvalgt til styret for en ekspertgruppe for ressurser i FN (United Nations Economic Commision for Europe Europe/Expert Group on Resource Management – UNECE/EGRM).
Gass/kondensatfunn nær Kristinfeltet i Norskehavet
12.05.2023 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 255 B, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6406/5-2 S.
Utlysning av tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2023
10.05.2023 Olje- og energidepartementet har 10. mai 2023 lyst ut TFO 2023, som omfatter de forhåndsdefinerte områdene med blokker i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet.
Ledige stillinger som informasjonsarkitekt og IT-prosjektleder
09.05.2023 Kunne du tenke deg å jobbe hos oss? Vi har nå flere ledige stillinger innen ulike fagområder.
Ledig stilling som direktør for teknologi, analyser og sameksistens
04.05.2023 Vil du være med og lede en organisasjon som bidrar til store verdier for samfunnet?
Ny måleforskrift
03.05.2023 Oljedirektoratet (OD) har, med verknad frå 1. mai 2023, fastsett ei ny forskrift om fiskal måling i petroleumsverksemda (måleforskrifta).
Revidert veileder til årlig statusrapport for felt i produksjon
28.04.2023 Revidert veileder til årlig statusrapport for felt i produksjon, og mal til tabeller er publisert.