Ny rapport positiv til ubemannede brønnhodeplattformer

06.04.2016 Oljedirektoratet er positiv til ubemannede brønnhodeplattformer som et alternativt utbyggingkonsept til havbunnsutbygginger.

Rambøll Oil & Gas har levert en studie som belyser fordeler og ulemper med ubemannede brønnhodeplattformer. I konklusjonen heter det at ubemannede plattformer kan være kostnads- og produksjonseffektive utbyggingskonsepter på grunt vann på norsk sokkel. Studien ble bestilt fordi Oljedirektoratet anser denne type konsepter som et viktig bidrag til god ressursutnytting.

En ubemannet brønnhodeplattform er en bunnfast innretning der brønnene er plassert på plattformdekket. Konseptet er et alternativ til undervannsbrønner med brønnhoder plassert på havbunnen. Ubemannede brønnhodeplattformer finnes i ulike varianter – fra enkle innretninger til mer avanserte løsninger med, for eksempel, prosessutstyr. Tilkomst kan skje med bro fra fartøy, mens andre har helikopterdekk.

Statoil og partnerne leverte i desember 2015 Plan for utbygging og drift (PUD) for Oseberg Vestflanken 2 i Nordsjøen, hvor utbyggingsløsningen innebærer en ubemannet brønnhodeplattform, en oppjekkbar rigg og et støttefartøy. Denne innretningen har ikke helikopterdekk.

I studien er følgende hovedområder belyst:

  • Hovedtyper og lokasjon for ubemannede plattformer
  • Erfaringer fra drift og vedlikehold av ubemannede plattformer
  • Regelverk og rammebetingelser, norsk sokkel og sammenliknbare kontinentalsokler

Utvikling av denne type konsepter omfatter både tekniske løsninger og regelverket. Endringer i regelverket håndteres av Petroleumstilsynet.

 

Les rapporten:

 

Foto fra www.uptime.no

Eksempel på tilkomst med broløsning fra fartøy.
(Foto fra
www.uptime.no)

 

Oppdatert: 12.06.2019