Ny rapport positiv til ubemannede brønnhodeplattformer

06.04.2016 Oljedirektoratet er positiv til ubemannede brønnhodeplattformer som et alternativt utbyggingkonsept til havbunnsutbygginger.

Rambøll Oil & Gas har levert en studie som belyser fordeler og ulemper med ubemannede brønnhodeplattformer. I konklusjonen heter det at ubemannede plattformer kan være kostnads- og produksjonseffektive utbyggingskonsepter på grunt vann på norsk sokkel. Studien ble bestilt fordi Oljedirektoratet anser denne type konsepter som et viktig bidrag til god ressursutnytting.

En ubemannet brønnhodeplattform er en bunnfast innretning der brønnene er plassert på plattformdekket. Konseptet er et alternativ til undervannsbrønner med brønnhoder plassert på havbunnen. Ubemannede brønnhodeplattformer finnes i ulike varianter – fra enkle innretninger til mer avanserte løsninger med, for eksempel, prosessutstyr. Tilkomst kan skje med bro fra fartøy, mens andre har helikopterdekk.

Statoil og partnerne leverte i desember 2015 Plan for utbygging og drift (PUD) for Oseberg Vestflanken 2 i Nordsjøen, hvor utbyggingsløsningen innebærer en ubemannet brønnhodeplattform, en oppjekkbar rigg og et støttefartøy. Denne innretningen har ikke helikopterdekk.

I studien er følgende hovedområder belyst:

  • Hovedtyper og lokasjon for ubemannede plattformer
  • Erfaringer fra drift og vedlikehold av ubemannede plattformer
  • Regelverk og rammebetingelser, norsk sokkel og sammenliknbare kontinentalsokler

Utvikling av denne type konsepter omfatter både tekniske løsninger og regelverket. Endringer i regelverket håndteres av Petroleumstilsynet.

 

Les rapporten:

 

Foto fra www.uptime.no

Eksempel på tilkomst med broløsning fra fartøy.
(Foto fra
www.uptime.no)

 

Oppdatert: 12.06.2019

Siste nyheter

ODs teknologidag: No er programmet klart
24.03.2023 Har du hugsa å melde deg på ODs teknologidag i Stavanger 7. juni? 
Tørr brønn nær Visundfeltet i Nordsjøen
24.03.2023 Equinor Energy AS, operatør for utvinningsløyve 554, har avslutta boring av undersøkingsbrønn 34/6-6 S.
Produksjonstal februar 2023
21.03.2023 Førebels produksjonstal i februar 2023 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 994 000 fat olje, NGL og kondensat.
Olje- og gassfunn nær Framfeltet i Nordsjøen
14.03.2023 Equinor Energy AS, operatør for utvinningsløyve 827S, har avslutta boring av undersøkingsbrønn 35/10-9 på Heisenbergprospektet.
Ny datatype i Diskos: Multi-gigapiksel palynologiske preparat
13.03.2023 Oljedirektoratets digitaliseringsprosjekt Avatara-p har produsert over 30 000 digitale palynologiske preparat frå 284 frigitte brønnar. Dette stadig veksande datasettet på 57 terabyte er no tilgjengeleg i Diskos.
Boreløyve for brønnbane 6406/5-2 S.
13.03.2023 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 6406/5-2 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbanene 31/2-23 S og 31/2-23 A
08.03.2023 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbanene 31/2-23 S og 31/2-23 A, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Fem selskaper har søkt om areal for CO2-lagring
06.03.2023 Olje- og energidepartementet (OED) har mottatt søknader fra fem selskaper i forbindelse med utlysningen av et område i Nordsjøen knyttet til lagring av CO2 på norsk sokkel.
Oljefunn nær Goliatfeltet i Barentshavet
02.03.2023 Vår Energi ASA, operatør for utvinningstillatelse 229, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7122/8-1 S.
Tørr brønn nær Edvard Grieg-feltet i Nordsjøen
02.03.2023 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 1141, har avsluttet boring av letebrønn 16/1-35 S.