Ny utgåve av sokkelkartet

01.09.2016 No kan du laste ned eller bestille den nye utgåva av Oljedirektoratets sokkelkart.

Kartet Den norske kontinentalsokkel syner mellom anna alle felt, funn, tildelte område og område opna for leiting per 20. juni 2016.

Sokkelkartet gir og ei oversikt over alle utvinningsløyva på norsk sokkel. Heile kartet eller utsnitt av kartet kan lastast ned i pdf- og jpg-format.

Les mer: Sokkelkart >>

Oppdatert: 12.01.2017