Ny veiledning for årlig statusrapport for felt i produksjon

31.08.2016 Mal for årlig statusrapport er endret fra og med høsten 2016.

En årlig statusrapport for felt i produksjon skal sendes til Oljedirektoratet (OD) innen 1. november hvert år, se Forskrift til lov om petroleumsvirksomhet § 47 og Ressursforskriften § 29.

Rapporten danner også grunnlag for evaluering av produksjonstillatelse, se Forskrift til lov om petroleumsvirksomhet § 23, Fastsettelse av produksjonsforløp mv., og støtter rapportering til revidert nasjonalbudsjett (RNB).

Den årlige statusrapporten for 2016 må ikke baseres på operatørens 2015-rapport, da det er innført store endringer i retningslinjer og skjema siden 2015-rapporten. Rapporten skal leveres elektronisk i tekstformat (som f.eks. Word, ikke PDF). Rapporten fylles ut på engelsk.

Fra 2016 viser den årlige statusrapporten, som RNB-rapporteringen, til Samarbeidsavtalen fastsatt av Olje- og energidepartementet (OED), og dermed til rettighetshavernes egne plandokumenter som f.eks. den langsiktige planen. Generelt er det nå større fokus på virksomhetsstyring, deriblant risikostyring og tidskritikalitet, se nytt kapittel 2, Virksomhetsstyring.

Det er ingen andre nye hovedkapitler. Det er imidlertid større endringer i de fleste kapitler, inkludert et nytt underkapittel 6.5 "Brenning og kaldventilering". Kapittel 8, “Felt- og områdeutvikling”, har nå større fokus på fremtidige ressurser, kapasitet og tredjepartsadgang.

Kontaktpersoner i OD:
Aslaug Eskeland Janssen, Telefon: 51 87 63 72
Tor Heldal, Telefon: 51 87 63 15

 

 

Oppdatert: 12.01.2017