Nye retningslinjer for makulering

26.08.2016 Oljedirektoratet mottar stadig henvendelser fra oljeselskaper om hvordan og hvorvidt data kan makuleres eller tilintetgjøres. For å avklare framgangsmåten i slike saker, har OD utarbeidet en veiledning.

Rettighetshavere på sokkelen er ifølge petroleumsforskriftens §55 pliktig til å oppbevare materiale og opplysninger som gir nødvendig informasjon om petroleumsvirksomheten.

Hvis operatøren ønsker å tilintetgjøre slikt materiale, skal Oljedirektoratet ha tilsendt en oversikt over hvilke data og lagringsmedier dette gjelder. Deretter kan selskapet pålegges vederlagsfri overlevering til OD eller til den direktoratet peker ut til å forvalte data. OD kan også gi pålegg om videre oppbevaring.

Oljedirektoratet foretar en vurdering i hvert enkelt tilfelle, og den nye veiledningen beskriver grunnlaget for disse avveiningene.

Oppdatert: 12.01.2017